Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji