Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VOC and PAH characterization of petroleum coke at maximum thermal decomposition temperature

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.41, ss.1305-1314, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bio-drying of green waste with high moisture content

PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, cilt.111, ss.420-427, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Municipal Solid Waste Management Practices for an Industrialized City

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.24, ss.637-644, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Application of Taguchi L-32 orthogonal array design to optimize copper biosorption by using Spaghnum moss

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.107, ss.229-235, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

APPLICATION AND EFFICIENCY OF PACKAGING WASTE COLLECTION PRACTICES IN KOCAELI, TURKEY

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, cilt.13, ss.713-721, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy content of municipal solid waste bales

WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, cilt.31, ss.674-683, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Temporal variation of decomposition gases from baled municipal solid wastes

BIORESOURCE TECHNOLOGY, cilt.112, ss.105-110, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Interferences Effecting Environmental Chemistry Experiments

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, ss.6580-6588, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atıktan türetilmiş Yakıt Üretim Tesislerinde İşletme Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları

International Congress of Energy Economy and Security (ENSCON), İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2018

Investigation of PCB Levels in Biodried Green Wastes

1. International Conference on Life and Engineering Sciences, 2 - 06 Eylül 2018

Pre-treatment and utilization of food waste as energy source by bio-drying process

International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies (CONECT ), Riga, Letonya, 10 - 12 Mayıs 2017, cilt.128, ss.100-107

Biohydrogen production from molasses Effect of photooxidation to molasses

International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 September - 02 October 2016

Treatability of Food Industry Wastewater by O3 UV H2O2 Advanced Oxidation Processes

International Science and Technology conference, viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016

Bio drying of Green Wastes

8. International Conference on Environmental Science and Technology, 6 - 10 Ekim 2016

Non ideal transport of atrazine in two natural porous media

Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering,Planning and Economics(CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, Yunanistan, 14 - 18 Haziran 2015

Hava Kirliliği Tahmininde Çok Katmanlı Algılayıcı Modellerin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2013, cilt.1, ss.593-600

Reaktif Azo Boyaların Giderilmesinde Atık Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Türkiye, 22 - 23 November 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Agricultural Waste and Residues

Bio-Drying of Biodegradable Waste for Use as SolidFuel: A Sustainable Approach for Green WasteManagement, Aladjadjiyan Anna, Editör, Intech Open, ss.89-104, 2018