Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2002 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Çevre Jeolojisi

 • Lisans Çevre Mühendisliğinde Fiziksel Kimyasal Arıtım Yöntemleri

 • Lisans Arıtma Çamuru ve Bertarafı

 • Lisans Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı