Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reply to Letter to the Editor

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.50, ss.1137-1138, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tracheal intubation with the McGrath MAC X-blade videolaryngoscope in morbidly obese and nonobese patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.1540-1546, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In reply: Comparing face-to-face intubation with different devices

JOURNAL OF ANESTHESIA, cilt.30, ss.736, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

In reply: Confirmation of tracheal intubation time in adults

JOURNAL OF ANESTHESIA, cilt.30, ss.544, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Awake Orotracheal Intubation with the McGrath Mac X-Blade in a Patient with Expected Difficult Airway

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.27, ss.175-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Channelled Airtraq® as a Rescue Device Following Failed Expected Difficult Intubation with an Angulated Video Laryngoscope

Turkish Journal of Anesthesia and Reanimation, cilt.46, ss.399-340, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of cricoid pressure on laryngeal view during Macintosh, McGrath MAC X-Blade and Glidescope video laryngoscopies

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, cilt.45, ss.361-366, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of Some Public Hospitals in Turkey Regarding Anaesthetist, Anaesthesia and Intensive Care Equipment

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.43, sa.4, ss.217-224, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Our ultrasound-guided paravertebral block experiences in thoracic surgery

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.27, sa.3, ss.139-142, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Yoğun bakım ünitesinde kolistin kullanımının nefrotoksisite üzerine etkilerinin değerlendiirlmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.21-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the single use laryngeal mask airway Supreme with the reusable laryngeal mask Proseal in emergency appendectomy

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.8-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bonzai zehirlenmesinde bazal gangliyon tutulumu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.13, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Magnesium sulphate on sugammadex reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in gynaecology patients

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.12, sa.3, ss.128-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of ILMA and ILMA specific optimization maneuvers on cervical spine motion a clinical flouroscopic study

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.13-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bonzai intoksikasyonunda bazal gangliyon tutulumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Torasik cerrahide ultrason rehberliğinde paravertebral blok deneyimlerimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Mortalite tahmini açısından apache II rutin laboratuar testlerinden fazla bilgi verir mi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Spontan soluyan çocuklarda 2 numaralı proseal ile lma süpremin karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 4. Ulusal Pediyatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2012

Morbid obezlerde ILMA ve CTrach in havayolu etkinliklerinin karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009