Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hümanizm ve Eğitim

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , vol.4, no.11, pp.45-54, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrenme mi? Kör Bilgi mi?

Öğretmen Dünyası Dergisi , vol.25, no.294, pp.24-25, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZEKA VE BEYNİN FARKLI BÖLGELERİNDEN ELDE EDİLEN EEG VERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.579

Neurofeedback Teknolojileri ve Bilişsel Becerilerin Geliştirilmesi

4th World Conference on Educational Sciences, 2 - 05 February 2012

Social Factors Affecting the Evaluation of Primary Science Curriculum for Grades 4 to 5

Quality and Equality in Education Policies and Practices in Comparative Perspective-CESE Papers and Reports, Atina, Greece, 7 - 10 July 2008, pp.93-113

Social Factors Affecting the Evaluation of Primary Science Curriculum

XIII. CESE Conference Changing Landscapes, Topographies and Scenerios, Atina, Greece, 7 - 10 July 2008, pp.93-113

Öğretmen Adaylarının Seçiminde Yeni Ölçütler

1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 April 2006

Çoklu Zeka, Baskın Beyin, Yetenek ve Kaygı değişkenleri için Korrelasyon çalışması

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.995

İlkokuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması

Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi

XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 September - 30 May 2005, pp.141-149

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake in Uygunluk Countenance Modeliyle Değerlendirilmesi

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005

Çoklu Zeka Baskın Beyin Yetenek ve Kaygı Değişkenleri İçin Korelasyon Çalışması

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.995-1001

Çoklu Zeka baskın beyin yetenek ve kaygı değişkenleri için korelasyon çalışması

IV. International Educational Technology Symposium. (IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu), Sakarya, Turkey, 24 - 27 November 2004, pp.781-787

Öğretimde Ütopik Teknolojiler Sanal Gerçeklik Sistemleri ve 3 boyutlu Görüntü

2. Eğitimde Çağdaş yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 6 - 08 May 2004

Alternatif Okullar Demokratik Değerler Okulu

13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Post Modern Çağ ve Humanistik Eğitim

13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

Bilişim Teknolojileri ve Öğretimde Alternatif Yaklaşımlar

1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 November 2001

Books & Book Chapters

Demokratik Değerler Okulu

in: Okul Dünyası, Mustafa Girgin, Editor, Vize Basım Yayın, Ankara, pp.250-251, 2010

Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması

in: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, M. Öztürk, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.101-136, 2005

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals