Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • İletken Polimerler

  • Kompozitler

  • Polimerik Filmler

  • Temel Bilimler