Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characterization and Charge Transport Mechanism of Multifunctional Polyfuran/Tin(IV) Oxide Composite

JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, cilt.28, sa.5, ss.2108-2120, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Novel Nanocomposites of Polypyrrole Doped with Fullerene C-60

JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART B-PHYSICS, cilt.56, sa.2, ss.83-96, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization and Charge Transfer Mechanism of PIN-CdSe Nanocomposites

POLYMER COMPOSITES, cilt.37, ss.3057-3065, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Novel nanocomposites based on polythiophene and zirconium dioxide

MATERIALS RESEARCH BULLETIN, cilt.73, ss.226-232, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation and characterization of polypyrrole/selenium composites

POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, cilt.53, sa.6, ss.1131-1137, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of titanium addition on corrosion properties of Al-Si eutectic alloys

PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES, cilt.48, ss.568-571, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, Characterization, and AC Conductivity of Polyaniline/Selenium Composites

JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART B-PHYSICS, cilt.51, sa.11, ss.2122-2132, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrical Properties of Polyaniline-Manganese Chloride Composites

POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, cilt.51, sa.4, ss.617-623, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The inhibition effect of amides on aluminium corrosion in chloride solutions

PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES, cilt.46, sa.6, ss.727-733, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural and Dielectric Properties of CuCl2 and ZnCl2 Doped Polyaniline

POLYMER COMPOSITES, cilt.31, sa.11, ss.1862-1868, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Cu content on the corrosion of Al-Si eutectic alloys in acidic solutions

ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS, cilt.57, sa.4, ss.185-191, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of ethylene diaminetetraacetic acid on the corrosion of aluminum in chloride solutions

MATERIALS SCIENCE, cilt.44, sa.6, ss.850-856, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the Effect of Cation Doped PANI on Corrosion of Aluminium in 0 1 M HCl

The European Corrosion Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2012, cilt.29

CuCl2 ve ZnCl2 katkılanmış PANI’nin karakterizasyonu ve ac iletkenliği

3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2010

CuCl2 ve ZnCl2 Katkılanmış PANI nin Karakterizasyonu ve AC İletkenliği

3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2010, ss.90

The Inhibition Effect of Amides on Aluminum Corrosion in 0 1 M NaCl

8th International Electrochemistry Meeting, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, ss.64