Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2012 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  POLİANİLİN VE POLİPİROL’ÜN KATYON KATKILAMA İLE FARKLI METALLER ÜZERİNE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE ANTİKOROZİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  POLİANYONLARLA KATKILANMIŞPOLİPİROL FİLMLERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce