Education Information

Education Information

 • 2004 - 2012 Doctorate

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2004 Post Graduate

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1995 - 1999 Under Graduate

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  POLİANİLİN VE POLİPİROL’ÜN KATYON KATKILAMA İLE FARKLI METALLER ÜZERİNE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE ANTİKOROZİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2004 Post Graduate

  POLİANYONLARLA KATKILANMIŞPOLİPİROL FİLMLERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English