Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“ORFF-SCHULWERK ELEMENTER MÜZİK VE HAREKET PEDAGOJİSİNİN TEMELLERİ” KİTAP İNCELEMESİ

Online Journal of Music Sciences, cilt.5, ss.83-96, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gitar Eğitimcilerinin Mesleki Süreçlerinde Gitar Eğitimi Konusunda Yaşadıkları Değişimlerin İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.692-717, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Evaluation of the Use of Fingernail in Classical Guitar Training According to the Expert Opinions

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, ss.62-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ KONUSUNDA OLUŞTURULMUŞ BİLİMSEL YAYINLARIN İNCELENMESİ

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, cilt.12, ss.794-812, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Müzik Terapi Uygulamalarında Kullanılan Müzikler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Programmed Guitar Music (A l’aube Du Dernier Jour)

Eurasian Journal of Music and Dance, ss.1-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.8, ss.1949-1967, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Turkish Studies-Educational Sciences, cilt.143, ss.391-410, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF CELLO, PIANO, VIOLIN, VIOLA AND FLUTE SHEET MUSIC BOOKS PUBLISHED IN TURKEY

Online Journal of Music Sciences, cilt.3, ss.56-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Study Habits of Music Students on the Success of Musical Instrument Training

Journal of Education and Sociology, cilt.7, ss.21-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Filozofların Müzik Söylenceleri

Sanat Çevresi Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, cilt.162, ss.103-110, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Müzik Eleştirmeni ve Eleştirme Sanatı

Orkestra Aylık Müzik Dergisi, cilt.64, ss.30-37, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POPÜLER MÜZİK SEKTÖRÜNDE ARANJÖRLÜK

TARAS SHEVCHENKO II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.299-321

Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Doğa Koleji I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2013

Lisansüstü Müzik Eğitimi Programlarıyla ve Gerçekleştirilen Araştırmalarla İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar - II

Türkiye’de Keman Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000-2019), Mehmet Gönül, Editör, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, ss.101-130, 2020

Çocuklarla Klasik Gitar- Kitap 1

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

XXXVIII -Çalgı ve Ses Birlikteliğinin Tarihsel Sürecinde Gezgin Müzisyenler

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019, Prof.Dr.Zafer Gölen, Doç.Dr. Sevilay Özer, Editör, IVPE Yayınevi-UAKB İnternational Book Chapter, Cetinje, ss.707-712, 2019

Türk Gitaristlerin BİREYSEL Performansları Konusunda Deneyimlerinin ve Bakış Açılarının İncelenmesi

Güzdl Sanatlar Aalanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Doç. Dr. Kader Sürmeli, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.109-139, 2019

AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF PEER TEACHING PROGRAM DEVELOPED FOR MUSIC TEACHING GUITAR DEPARTMENT STUDENTS ON THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF STUDENTS

RESEARCH REVIEWS IN EDUCATIONAL SCIENCES, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.5-29, 2019

Türkiye’xxde Gitar Alanında Yapılan Gitar Tezlerinin İncelenmesi

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 2019/2, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNGER, Dr.Öğr.Üyesi Hacı YILDIZ, Editör, IVPEYayınevi-UAKB Book chapter, Cetinje, ss.132-170, 2019

Çocuklarla Klasik Gitar- Kitap 1

Teknik Matbaa, İstanbul, 2016

Çocuklarla Klasik Gitar

Merdiven, Yürürken, Yaşama Sevinci, Guguk Kuşu, Bağcı Hakan, Editör, Teknik Basım Tanıtım Matbaacılık San.Tic. A.Ş, İstanbul, ss.36-67, 2016