Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The water soluble axially disubstituted silicon phthalocyanines: photophysicochemical properties and in vitro studies

Journal of Biological Inorganic Chemistry, cilt.22, sa.6, ss.953-967, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tyrosine conjugated zinc(II) phthalocyanine for photodynamic therapy: Synthesis and photophysicochemical properties

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, cilt.334, ss.101-106, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Novel phthalocyanine-BODIPY conjugates and their photophysical and photochemical properties

Tetrahedron Letters, cilt.57, sa.26, ss.2922-2926, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

High performance ternary solar cells based on P3HT:PCBM and ZnPc-hybrids

RSC Advances, cilt.6, sa.96, ss.93453-93462, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Peptide-substituted phthalocyanine photosensitizers: Design, synthesis, photophysicochemical and photobiological studies

Photochemical and Photobiological Sciences, cilt.15, ss.1318-1329, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Amino-functionalized water-soluble zinc phthalocyanines: Synthesis, photophysical, photochemical and protein binding properties

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, cilt.266, ss.37-46, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new potentiometric sensor for the assay of P53 in blood samples

UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science, cilt.79, ss.113-120, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hedefli Kanser Tedavisi için Peptid Sübstitüe Silisyum Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi ve in vitro Aktivitesinin İncelenmesi

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Fotodinamik Terapi için Hedefli Moleküller

26.Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 1 - 06 Ekim 2012

Intracellular photodynamic therapy with novel photosensitisersloaded nanoparticule

International Photodynamic Association, Innsbruck, Avusturya, 10 - 14 Mayıs 2011, cilt.8, ss.209