Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gastronomi Temalı Filmlerde Yer Alan Şef Karakterlerinin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi

7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2023

THE EFFECTS OF MUSIC ON RESTAURANT CUSTOMERS: A DESCRIPTIVE STUDY

3. International Gastronomic Tourism Congress, İzmir, Turkey, 07 December 2017

Books & Book Chapters

Tarih Öncesi Devirler (Prehistorya)

in: Gastronomi Tarihi, Prof.Dr. Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-23, 2023

Yunus Emre

in: Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında ANADOLU DÜŞÜNÜRLERİ, Demirel Altan, Yağmur Yenal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.329-333, 2022

SOKAK LEZZETLERİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

in: GASTRONOMİDE BİBLİYOMETRİK ARAŞTIRMALAR, Arman Adem, Erman Özkan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.169-188, 2022

Gastronomi Turizmi Kapsamında Açık ve Kapalı Alanda Gerçekleştirilen Rekreatif Faaliyetler

in: Açık ve Kapalı Alan Rekreasyonu, Ümit Gaberli, Yenal Yağmur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.153-163, 2021