General Information

Institutional Information: Hereke Ö.I. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon, Insan Kaynakları Programı
Research Areas: Management, Management and Organization, Human Resources Management, Management of Enterprises, Science of Strategy

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

2013'te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora Programı’na kabul edildi. 2018’de Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Halen görev yapmakta olduğu Kocaeli Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde yönetim ve organizasyon alanında Türkçe ve İngilizce dersler vermektedir. Verdiği dersler arasında "Fundamentals of Management", "Knowledge Management", "İK Temin ve Seçimi", "Performans ve Ücret Yönetimi", "Eğitim, Geliştirme ve Kariyer Yönetimi", "Kariyer Planlama", "Sunum Teknikleri", “Business English I-II” ve "Bilim Tarihi” yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, psikolojik sözleşmeler, istihdam edilebilirlik, kariyer planlama, girişimcilik, örgütsel dayanıklılık ve liderlik gibi konularda SSCI, ESCI, Scopus ve TR Dizin’de taranan dergilerde çeşitli makaleleri ile ulusal ve uluslararası konferanslarda Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Psikolojik sözleşmeler, örgütsel dayanıklılık ve İKY’de güncel konular hakkında yayınlanmış dört akademik kitabı bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında, kariyer planlama ve yönetimi, algılanan istihdam edilebilirlik, iş arama davranışı, örgüt ve çalışan dayanıklılığı (resilience), işveren markası, çalışan deneyimi, liderlik tarzları, iş-yaşam dengesi ve çatışması, örgütsel çeviklik, yenilikçi iş davranışları ve İKY uygulamaları bulunmaktadır. Çeşitli ulusal dergilerde bilim kurulu üyeliği ve editör yardımcılığı görevleri bulunmaktadır.