General Information

Institutional Information: Hereke Ö.I. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon, Insan Kaynakları Programı
Research Areas: Management, Management and Organization, Human Resources Management, Management of Enterprises, Quality and Production Management, Science of Strategy

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

2007’de İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü %100 burslu olarak kazandı. 2008 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümü Çift Anadal Programı’na burslu olarak kabul edildi. 2011 yılında İşletme Bölümü’nden “Bölüm Birincisi” ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden ise “Çift Anadal Programı Birincisi” olarak mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yine 2012’de İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi. 2013’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2014 yılında TÜBİTAK BİDEB Yurt İçi Doktora Bursu almaya hak kazandı. 2017’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı’ndan doktor unvanını aldı. Kişisel ilgisi nedeniyle başlamış olduğu Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programı’nı 2016 yılında bitirdi. 2018’de Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı.

Halen görev yapmakta olduğu Kocaeli Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde yönetim ve organizasyon alanında Türkçe ve İngilizce dersler vermektedir. Verdiği dersler arasında "İKY'ye Giriş", "Yönetimin Temelleri", "İK Temin ve Seçimi", "Performans ve Ücret Yönetimi", "Eğitim, Geliştirme ve Kariyer Yönetimi", "Bilgi Yönetimi", "Kariyer Planlama", "Sunum Teknikleri", “Mesleki İngilizce” ve "Bilim Tarihi” yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, psikolojik sözleşmeler, istihdam edilebilirlik, kariyer planlama, girişimcilik, örgütsel dayanıklılık ve liderlik gibi konularda SSCI, Scopus ve TR Dizin’de taranan dergilerde çeşitli makaleleri ile ulusal ve uluslararası konferanslarda Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Psikolojik sözleşmeler, örgütsel dayanıklılık ve İKY’de güncel konular hakkında yayınlanmış üç akademik kitabı bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında , psikolojik sözleşmeler, bireysel kariyer planlama süreçleri, algılanan istihdam edilebilirlik, iş arama davranışı, örgüt ve çalışan dayanıklılığı (resilience), işveren markası, çalışan deneyimi, liderlik tarzları, iş-yaşam dengesi ve çatışması, uyum performansı ve bağlamsal performans, yenilikçi iş davranışları ve İKY uygulamaları bulunmaktadır.