Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Elektrokimya

  • İletken Polimerler

  • Nanokompozitler

  • Polimer Karakterizasyonu

  • Polimerik Adsorbentler

  • Temel Bilimler