Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2005 - 2011Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1997 - 2005Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2015 - 2019Bölüm Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü

 • 2015 - 2019MYO Müdürü

  Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu

 • 2012 - 2015Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2009 - 2010Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetilen Tezler

 • PANI/nanometal oksit kompozitlerin elektrokimyasal olarak 304 L çelik yüzeyine kaplanması ve korozyon davranışlarının incelenmesi

  Zor S. (Danışman)

  B.Bozkurt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Saf PANI, PANI/ZnO ve PANI/ZrO2 polimerik nanokompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu ve boyar madde gideriminde fotokatalitik etkinin araştırılması

  Zor S. (Danışman)

  B.Budak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Panı-epoksi ve panı-epoksi-nano metal oksit polimerik kompozitlerinin kimyasal olarak sentezi, karakterizasyonu ve çelik korozyonuna etkisinin araştırılması

  Zor S. (Danışman)

  N.İlmieva(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Klorürlü çözeltilerde çelik korozyonu üzerine Amit ve Türevlerinin İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması

  Zor S. (Danışman)

  E.Ayşe(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Polianilin ve Polipirol’ün katyon katkılama ile farklı metaller üzerine elektrokimyasal sentezi ve Anti korozif özelliklerinin incelenmesi

  Zor S. (Danışman)

  H.Özkazanç(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Elektropolimerizasyon yöntemiyle polipirol ve anilin kaplanmış alüminyumun korozyonunun önlenmesinde farklı anyonların etkileri

  Zor S. (Danışman)

  E.Yakar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Farklı sıcaklıklarda Demir ve Alüminyumun Asidik Korozyonuna Sodyum Dodesil Benzen Sülfonatın İnhibisyon Etkisinin Araştırılması

  Zor S. (Danışman)

  P.Doğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Monovinil-Divinilbenzen Serbest Radikal Kopolimerizasyonunun Jelleşme Öncesi ve Sonrası Kinetik Simulasyonu

  Zor S. (Danışman)

  Z.Acır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999