Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocuklarda Mandibula Simfiz Kırığı Tedavisinde Non-İnvaziv Bir Yöntem

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pedodontide Paslanmaz Çelik Kron Uygulamaları: Sistematik Derleme

Türkiye Klinikleri Çocuk Diş Hekimliği Özel Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.199-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daimi Alt Birinci Molar Dişlerde Görülen Pre erüptif İntrakoronal Rezorpsiyon ve Lazer Destekli Tedavisi İki Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.109-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cherubism Literatür Derlemesi ve Olgu Sunumu

Dicle Dişhekimliği Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.87-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reattachment of Fractured Maxillary Incisors Using Fiber reinforced Post Two Case Reports

European Journal of Dentistry, cilt.6, sa.2, ss.227-233, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sjögren Sendromlu Hastanın Oral Bulguları ve Dental Tedavi Yaklaşımı Olgu Sunumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Degisi, cilt.3, sa.1, ss.66-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yedi Farklı Fissür Örtücünün Retansiyon Süreleri Bir Yıllık Klinik Takip

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.259-264, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç farklı Verniğin Florid Salımının İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.34-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of root canal treatment success in children

25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

.Assessment of the incidence of periapical lesions associated with primary teeth caries

International Assocİatİon of Paedİatrİc Dentİstry Regİonal Meetİng 25th Congress of Turkİsh Socİety of Paedİtrİc Dentİstry, 12 - 14 Ekim 2018

Oral Health Status of The Children Living in Institutional Protective Care

The 104thFDI Annual World Dental Congress, 7-10 Eylül, Poznan, Polonya, 7 - 10 Eylül 2016

Evaluation of the self adjusting file system saf forthe primary teeth

FDI 104. Annual World Dental Congress, Poznan, Polonya, 7 - 10 Eylül 2016, cilt.66, ss.164-183

Micro CT and Pull out Bond Strength Analysis of Different Fiber Posts and Different Self Adhesive Luting Cements

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Kasım - 15 Mayıs 2015

The multidisiplinary treatment of a geminated central tooth

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

DentalVibe Injection Comfort System vs Traditional Syringe for Palatal Local Infiltration Anesthesia in Children

25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2015, cilt.25, ss.121

Farklı çapta fiber postların farklı self adeziv simanlarla bağlanma dayanımları

21. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Management of a Severe External Root Resorption of an Avulsed Maxillary Permanent Incisor with MTA

20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), BÜKREŞ, Romanya, 23 - 26 Nisan 2015

Pre Eruptive Intracoronal Resorption of Permanent Fırst Molar Teeth Report of Two Cases and Their Treatments

8.International Congress of Mediterranean Societies of Peadiatric Dentistry, 13 - 15 Kasım 2014

Bir Olgu Nedeniyle Cherubism

21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014

Comparison of efficacy and postoperative complications of lidocaine versus mepivacaine

IADR/PER CONGRESS,10-13 Eylül 2014, Dubrovnik, Hırvatistan, 10 - 13 Eylül 2014

Clinically management of a complicated fractured maxillary central incisor

18th World Congress on Dental Traumatology. International Association of Dental Traumatology, 19 Haziran - 21 Nisan 2014

Clinical management of a Complicated Fractured Maxillary Central Incisor

18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology, 19 - 21 Haziran 2014

Fluoride Release and Recharge of Fissure Sealants

The Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2 - 04 Ekim 2008

Morquo s Syndrome A Case Report

11. Congress of The BASS, 11 - 14 Mayıs 2006

Influence of the saliva and glaze on the color of different thickness porcelain

10th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, Sırbistan, 12 - 15 Mayıs 2005

Kron Kırıklı Üst Ön Keser Dişlerin Kendi Kırık Parçasıyla Restorasyonu

Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2004