Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Renewable energy auctions in Turkey: Auction design based on stakeholder opinions

RENEWABLE ENERGY, vol.169, pp.473-484, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The role of renewables in increasing Turkey's self-sufficiency in electrical energy

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.82, pp.2629-2639, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Generation expansion planning scenarios to reduce natural gas dependency of Turkey

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, vol.34, no.2, pp.244-261, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Estimation of Turkey's GHG emissions from electricity generation by fuel types

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.53, pp.832-840, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Assessment of renewable energy incentive system from investors' perspective

RENEWABLE ENERGY, vol.71, pp.425-432, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Turkey's long-term generation expansion planning with the inclusion of renewable-energy sources

COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, vol.40, no.7, pp.2050-2061, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Unit Commitment Problem with Emission Cost Constraints by Using GeneticAlgorithm

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.35, no.3, pp.957-967, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Yeşil Tahvillerin Kullanımı

Mühendis ve Makina, vol.63, no.707, pp.279-313, 2022 (Other Refereed National Journals)

Enhancing the Renewable Energy Auctions in Turkey

JOURNAL of POLYTECHNIC, vol.24, no.4, pp.1379-1390, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Türkiye’de Kullanılan Yenilenebilir Enerji Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi

EMO Bilimsel Dergi, vol.11, no.21, pp.29-41, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Emerging Financing Tools for Renewable Energy Investments

Turkish Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol.1, no.1, pp.33-41, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Impact of Capital Subsidy Incentive on Renewable Energy Deployment in Long-Term Power Generation Expansion Planning

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, vol.1, no.3, pp.1-19, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Assessment of Electro-mechanic Technician Qualifications in the Context of European Transparency Tools

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.71, pp.79-95, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Potential evaluation of biomass-based energy sources for Turkey

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, vol.18, no.2, pp.178-184, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Turkey s Municipal Solid Waste and Urban Waste Water Treatment Sludge Electrical EnergyPotential

Renewable Energy & Power Quality Journal, no.11, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Art Based Volunteering Possibilities Viewpoint of the Trainers

Social Welfare Interdisciplinary Approach, vol.2, no.2, pp.118-125, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İşletmelerde meslek eğitimi uygulamasına yönelik bir değerlendirme

Milli Eğitim, no.178, pp.321-333, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

B tip ısılçiftin yapımı kalibrasyonu ve saha performansı

Teknoloji, vol.9, no.3, pp.207-215, 2006 (Other Refereed National Journals)

Sıcaklık Ölçüm Elemanları Termokupllar

Otomasyon, no.165, pp.200-206, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Gönüllü Karbon Piyasalarının Değerlendirilmesi

4th International Engineering Research Symposium, Düzce, Turkey, 04 March 2022, pp.78

RENEWABLE ENERGY GUARANTEES OF ORIGIN SYSTEM IN TURKEY A PRELIMINARY ASSESSMENT

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'21), Konya, Turkey, 18 November 2021, pp.95 Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kullanılabilecek Yeni NesilFinansman Mekanizmaları

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI (ELECO 2020), Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.1-9 Sustainable Development

KENTLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI: YEREL YÖNETİMLERİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ

10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 December 2019 Sustainable Development

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji İhaleleri

10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 December 2019 Sustainable Development

Kurumsal Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları ve Türkiye Elektrik Piyasasında Uygulanabilirliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019 (EEMKON 2019), İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019 Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji İhalelerinin Tasarım Kriterlerinin Ülke Örnekleri İle İncelenmesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019 (EEMKON 2019), İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019 Sustainable Development

Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Şifreleri

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019 (EEMKON 2019), İstanbul, Turkey, 14 - 16 November 2019 Sustainable Development

PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ EĞİTİMİNDE WEB DESTEKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN KATKISI

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.2607-2618

Mesleki Eğitimde Sosyo-Ekonomik Statü (İstanbul Avrupa Yakası Örneği)

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-8, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.775-776 Sustainable Development

Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Türkiyenin Fosil Yakıt Bağımlılığı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi EEMKON 2015, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2015

Türkiye nin Enerji Verimliliği Göstergelerinde Yaşanan Değişimlerin İncelenmesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi EEMKON 2015, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2015 Sustainable Development

Türkiye nin Enerjide Kendi Kendine Yetebilirliği

3.Anadolu Enerji Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.822-829

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması

EVK’2015 6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi, Sakarya, Turkey, 4 - 06 June 2015

Comparison of Revenues based on Subsidized and Emerged Electricity Market Prices for Turkey s Renewable Energy Sources

IRENEC 2015: 5th International 100 Renewable Energy Conference, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.109-115 Sustainable Development

The Role of Market Based Mechanisms in Reducing Greenhouse Gas Emissions

IRENEC 2015: 5th International 100 Renewable Energy Conference, İstanbul, Turkey, 28 May 2010 - 30 May 2015, pp.127-133 Sustainable Development

Citizens' Opinions About Nuclear Power Plants

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.550-554 Sustainable Development identifier

İşletme Deneyimi ve Verilerine Göre Optimum Kojenerasyon Santrali Seçimi

Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Fuarı Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 24 November 2013

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Elektrik Enerjisi Üretimi Amaciyla Kullanilan Teşvik Sistemlerinin İncelenmesi

VII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKSEM 2013, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2013 Sustainable Development

Yenilenebilir Enerji Teşvik Sistemlerinin Türkiye İçin Değerlendirilmesi

VII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKSEM 2013, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2013 Sustainable Development

Turkey’s Municipal Solid Waste and Urban Waste Water Treatment Sludge Electrical Energy Potential

International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’13), Bilbao, Spain, 20 March 2013, pp.802-807 Sustainable Development

Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2012, Bursa, Turkey, 29 November 2012, pp.162-166

Türkiye‘de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği İçin Durum Tespiti

6.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 14 October 2011, pp.35-39 Sustainable Development

Türkiye de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği için durum tespiti

6.Yenilenebilir enerji Kaynakları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 14 - 16 October 2011 Sustainable Development

Türkiye'nin farklı kaynak tiplerine göre biyogaz potansiyellerinin belirlenmesi

IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 12 May 2011, pp.243-247

School industry cooperation at Şişli technical and vocational high school and its evaluation

IETC 2010- 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, vol.3, pp.1307-1310

Avrupa da meslek eğitimi için Kredi transferi uygulaması

IETC 2010- 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, vol.1, pp.161-164

Atölye derslerinde günümüz öğretim metodlarının kullanılabilirliği

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008

İşletmelerde meslek eğitimi uygulamasına yönelik bir değerlendirme

7.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007, vol.1, pp.492-496

Performance evaluation of a b type thermocouple

4th FAE International Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 30 November - 01 December 2006, vol.2, pp.639-643

Cam üretiminde sıcaklık ölçümü uygulaması

VI. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 18 November 2005, pp.31-35

TEKNİK ÖĞRETMENLERİN HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ

1. ULUSLAR ARASI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.1, pp.279-287

Books & Book Chapters

MESLEKİ VE GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK STATÜSÜ (İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ)

in: Eğitime Farklı Bakış, Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek, Ferah Güçlü Yılmaz, Editor, EYUDER YAYINLARI, Ankara, pp.177-188, 2017