Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Stress Ulcer Prophylaxis in Intensive Care Unit

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.16, no.1, pp.1-9, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Yoğun Bakım Ünitesinde Stres Ülser Profilaksisi

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.16, no.1, pp.1-9, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yoğun bakım ünitesinde kolistin kullanımının nefrotoksisite üzerine etkilerinin değerlendiirlmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.21-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bonzai zehirlenmesinde bazal gangliyon tutulumu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, vol.13, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of Magnesium sulphate on sugammadex reversal of rocuronium induced neuromuscular blockade in gynaecology patients

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.128-133, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağ Ana Bronşta Yabancı Cisim Aspirasyonu Diş Protezi

Türk Anest ve Rean Dern Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Datura Stramonium İntoksikasyonu

SENDROM, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Ünitesine yeniden yatış ve sonrasında görülen servis ölümleri

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Sevofluran’xxın neden olduğu postoperatif titremeye klonidinin etkisi

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.30, no.5, pp.203-208, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Malign Hipertermi Gelişen Hastanın Perioperatif Ve Postoperatif Yönetimi

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 28 - 31 October 2021

Acceptance rates of end-of-life desicions among ICU physicians in Turkey

ESICM, 31. Annual Congress, Paris, Paris, France, 20 - 24 October 2018, vol.6, pp.40 identifier

Bonzai intoksikasyonunda bazal gangliyon tutulumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

“Serum ve idrar NGAL düzeyleri kritik hastalarda ABH şiddeti ile ilişkilidir”

31. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Mortalite tahmini açısından apache II rutin laboratuar testlerinden fazla bilgi verir mi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

Fiberoptik bronkoskopide deksmedetomidin ve propofolün etkisinin karşılaştırılması

Türkiye Solunum Araştırmları Derneği 30. Ulusal Kongresi konferansı, Turkey, 26 - 29 October 2008