Öğr.Gör.

NURTEN YILMAZ


Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

Klasik Türk Müziği ASD

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Beste formunda kullanılan Devr-i Kebîr, Remel ve Firengîfer usûllerinin karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Türk Musıkisi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Divan Edebiyatı ve Şiiri I

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması

Lisans

Lisans

Klasik Türk Müziği’nde Usul ve Form Bilgisi I

Lisans

Lisans

Türk Müziği Kuramı ve Solfeji

Lisans

Lisans

Form Bilgisi

Lisans

Lisans

Klasik Türk Müziği Kuram ve Solfeji I

Lisans

Lisans

Form Bilgisi I

Lisans

Lisans

Klasik Türk Müziği’nde Üslup ve Repertuvar I

Lisans

Lisans

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mart 2015

Mart 2015

1. Türk Müziği Çalıştayı Konseri

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Yılmaz N.
Ankara, Türkiye

Sanatsal Etkinlik

Mart 2020

Mart 2020

Tıp Bayramı Konseri

Yılmaz N. , Özen F. , Aslan E. M.

Şubat 2020

Şubat 2020

Yolculuk

Yılmaz N.

Ocak 2020

Ocak 2020

Zeki Arif Ataergin, Fehmi Tokay Eserleri Konseri

Yılmaz N. , Kırımlıoğlu V.

Kasım 2019

Kasım 2019

Ahmet Şahin'le Meşk

Yılmaz N.

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Gönüllerin Fethi (İstanbul'un Fethi Özel Konseri)

Yılmaz N.

Kasım 2016

Kasım 2016

Vurmalı Çalgılar Atölye Çalışması

Yılmaz N.

Ocak 2010

Ocak 2010

Can Veren Pervâneler

Yılmaz N.