Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tolga Karaçelik’in Kelebekler Filminde Güçlü Kadın İmgesi Bağlamında Kadının Temsili

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri) (UBAK), Balıkesir - Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019, vol.2, pp.629-652

Dijitalleşen Dağıtım Ağları ve Tekelleşme: BluTV, puhutv, Netflix ve iTunes Store’da Yer Alan Yerli Filmlerin Niceliksel Analizi

6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.32 Sustainable Development

From Pink Shuttered House to Residence: The Transformation of Dreams in Turkish Cinema

AGP Humanities And Social Sciences Conference, Charles University, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.104-120

Analyzing Television Pages of Turkey’s National Newspapers

Internationalising Media Studies: Imperatives and Impediments, Westminster University, Londrina, Brazil, 15 - 16 September 2006, pp.86

Türk Kültüründe Bir Adak Biçimi Olan Ağaçlara Bez Bağlayarak Dilek Dilenmesi ve Türk Sineması Köy Filmlerine Yansıması

Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005

Books & Book Chapters

Türk Sinemasında Babaların Kız Çocuklarına Verdikleri Değer Biçimleri Üzerine Bir Araştırma

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12, BULUT Meryem, KARACAGİL Zeynel, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.175-191, 2023

Yakın Dönem Türk Sineması Popüler Polisiye Film Örneklerinde Kadının Temsili

in: Polisiye: Yeşilçam'dan Günümüze, Harun M. Töle, Mert Gürer, Editor, Doruk Yayınları, pp.87-130, 2023

Tabuta Sığmayan Hayaller: 1980'li Yıllar Türkiyesi Ekseninde Ali Özgentürk'ün At Filmi

in: Türk Sinemasının 80'li Yılları: Toplumsal Kırılma ve Sinemanın Dönüşümü, Serhat Koca, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.49-90, 2022

I’m In, Too! From Those Who Are Desired to Those Who Desire: Image of Women in İrfan Tözüm Films

in: Critical Thoughts on Contemporary Turkish Media, Nigar PÖSTEKİ, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.70-106, 2019

Metrics

Publication

21

Project

2

Thesis Advisory

13

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals