Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gerçek ve Gerçekdışının Sınırlarında: Auteur Eleştiri Çerçevesinde Tolga Karaçelik Sineması

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi (EgeMia), ss.4-45, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foucault ve Onuncu Köy: Türk Sinemasının Doğruyu Söyleyen Delileri

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (KİLAD), ss.7-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşilçam’ın Hayaletleri: 1980 Sonrası Türk Sinemasının Üslup Arayışlarında Yeşilçam Sanrıları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (Egifder), cilt.7, ss.398-429, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Sinemasında Dış Göçle Birlikte Oluşan Kültürel Değişimin Bir Öğesi Olarak Dinin Temsili: Berlin In Berlin

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.96-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüketimin Yeni Odağı: “Private Shopping” Üzerine Bir İnceleme

AJIT-e-Online Academic Journal Of Information Technology, cilt.2, ss.1-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tolga Karaçelik’in Kelebekler Filminde Güçlü Kadın İmgesi Bağlamında Kadının Temsili

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Sosyal ve Eğitim Bilimleri) (UBAK), Balıkesir - Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, cilt.2, ss.629-652

Dijitalleşen Dağıtım Ağları ve Tekelleşme: BluTV, puhutv, Netflix ve iTunes Store’da Yer Alan Yerli Filmlerin Niceliksel Analizi

6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.32

From Pink Shuttered House to Residence: The Transformation of Dreams in Turkish Cinema

AGP Humanities And Social Sciences Conference, Charles University, Prag, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.104-120

Analyzing Television Pages of Turkey’s National Newspapers

Internationalising Media Studies: Imperatives and Impediments, Westminster University, Londrina, Brezilya, 15 - 16 Eylül 2006, ss.86

Türk Kültüründe Bir Adak Biçimi Olan Ağaçlara Bez Bağlayarak Dilek Dilenmesi ve Türk Sineması Köy Filmlerine Yansıması

Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Critical Thoughts on Contemporary Turkish Media

I’m In, Too! From Those Who Are Desired to Those Who Desire: Image of Women in İrfan Tözüm Films, Nigar PÖSTEKİ, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.70-106, 2019