Asst. Prof. ÖZLEM TEZCAN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

50

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Sınıf Eğitimi (Dr), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl), Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

İlkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi dersinde sosyal beceri eğitim programının etkisinin sınanması: Bir eylem araştırması

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr)

2008

2008

Postgraduate

Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk

Vocational Training

Uludağ Üniversitesi

2012

2012

Mind Group Uluslararası Sempozyumu

Vocational Training

Mind Lab Türkiye

2010

2010

Media Training Video for Youh Work

Personal Evolution

Olde Vechte Foundation

2009

2009

VII. Araştırma Yöntemleri Semineri, N-Vivo 8 ile Nitel Veri Analizi Semineri

Vocational Training

Anatolia Journal

2008

2008

Lisansüstü öğrencilerin ve genç akademisyenlerin eğitim ile ilgili alanlarda akademik yayın yapma potansiyellerini artırmaya yönelik kurs

Vocational Training

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2004 - 2018

2004 - 2018

Research Assistant

Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Görsel Sanatlar Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Görsel Sanatlar Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Hayat Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Görsel Sanatlar Öğretimi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

‘Çöpüme Sahip Çıkıyorum’ Eğitim Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Pilot Uygulamadan Yansımalar

Çelebi Öncü E., Özata Yücel E., Tezcan Ö.

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Kocaeli, Turkey, 7 - 11 July 2021, pp.1523-1524 Creative Commons License

2019

2019

İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları(İstanbul/Pendik Örneği)

TEZCAN Ö., ÇARIKÇI S.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 4 - 06 October 2019

2018

2018

A Recess for Primary School Children: Is recess effective and adequate?

TEZCAN Ö.

International Congress on Afro - Eurasian Research IV, 27 - 29 April 2018

2018

2018

İlkokul Öğrencilerinin Bilişsel Yapıları: Hayat Bilgisi Dersi “Güvenli Hayat” Ünitesi

TEZCAN Ö.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

2017

2017

Examination of the Studies on the Life Studies Course in Turkey

TEZCAN Ö., ÜTKÜR N.

International Teacher Education Conference, 16 - 18 August 2017

2017

2017

İlkokul Öğrencilerinin Algıları: Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Deneyimleri ve Hayalleri

BAYSAL Z. N., TEZCAN Ö., ARAÇ K. E.

XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

2016

2016

Türkiye ve Almanya Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması Genel Bir Bakış

BAYSAL Z. N., TEZCAN Ö., Araç K. E.

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.229

2015

2015

Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve Gerekliliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

BAYSAL Z. N., APAK Ö.

14. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 21 - 23 May 2015

2014

2014

İlkokul Öğrencilerinin Müfettiş Algısı Bir Metafor Çalışması

BAYSAL Z. N., APAK Ö.

23. EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Turkey, 4 - 06 September 2014

2013

2013

Pre-service Teachers' Beliefs about Curriculum Orientations

Tanriverdi B., Apak Ö.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.842-848 Creative Commons License identifier

2012

2012

Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir İçerik Çalışması

TANRIVERDİ F. B., TEZCAN Ö.

21. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 14 September 2012

2011

2011

Öğretmen Adaylarına Kazandırılması Gereken Yeterlikler Açısından Öğretmen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi

Tanrıverdi F. B., Tezcan Ö.

II. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.1-3

2008

2008

Culture and Language Teaching Through Media

Tanrıverdi F. B., Tezcan Ö.

World Conference in Education, Antalya, Turkey, 2 - 06 September 2008, pp.1-18 Creative Commons License

2007

2007

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu

TANRIVERDİ F. B., TEZCAN Ö., ÖZATA YÜCEL E.

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, vol.1, pp.318-321

2005

2005

İlkokuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması

Şahin İ., İnci S., Turan H., Tezcan Ö.

Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005

2005

2005

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi

ŞAHİN İ., TURAN H., TEZCAN Ö.

XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 September - 30 May 2005, pp.141-149

2005

2005

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake in Uygunluk Countenance Modeliyle Değerlendirilmesi

ŞAHİN İ., TURAN H., TEZCAN Ö.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005

Books & Book Chapters

2022

2022

Hayat Bilgisi Öğretiminde Okul Dışı Etkinlikler

TEZCAN Ö.

in: Sınıf Öğretmenleri ve Adayları için Hayat Bilgisi Öğretimi, Selçuk Şimşek, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.263-279, 2022

2022

2022

Hayat Bilgisi Dersinde Güncel Olayların Aktarılması Üzerine Bir Tartışma: Medya Yansımaları

Tezcan Ö., Akaydın B. B.

in: Hayat Bilgisi Öğretiminde Alternatif Eğitim Uygulamaları, Caner Özdemir,Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.79-112, 2022

2021

2021

Yaratıcılık ve Resimli Çocuk Kitapları

ÜNLÜER E., TEZCAN Ö., ÇELEBİ ÖNCÜ E.

in: Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı ve Etkinlik Örnekleri, Mübeccel Gönen, Gülden Uyanık, Editor, Nobel, pp.211-222, 2021

2021

2021

YARATICILIK VE RESIMLI ÇOCUK KITAPLARI

ÜNLÜER E., TEZCAN Ö., ÇELEBİ ÖNCÜ E.

in: Okul Öncesinde ÇOCUK EDEBİYATI ve Etkinlik Örnekleri, Prof. Dr. Mübeccel Gönen - Prof. Dr. Gülden Uyanık, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.211-222, 2021

Supported Projects

2005 - 2006

2005 - 2006

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Stake in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Tezcan Ö., Şahin İ. (Executive), Turan H.

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online)

Assistant Editor/Section EditorJury Memberships

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Kocaeli Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Kocaeli Üniversitesi