Dr.Öğr.Üyesi

ÖZLEM TEZCAN


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr), Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl), Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

İlkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi dersinde sosyal beceri eğitim programının etkisinin sınanması: Bir eylem araştırması

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Eğitimi (Dr)

2008

2008

Yüksek Lisans

Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk

Mesleki Eğitim

Uludağ Üniversitesi

2012

2012

Mind Group Uluslararası Sempozyumu

Mesleki Eğitim

Mind Lab Türkiye

2010

2010

Media Training Video for Youh Work

Kişisel Gelişim

Olde Vechte Foundation

2009

2009

VII. Araştırma Yöntemleri Semineri, N-Vivo 8 ile Nitel Veri Analizi Semineri

Mesleki Eğitim

Anatolia Journal

2008

2008

Lisansüstü öğrencilerin ve genç akademisyenlerin eğitim ile ilgili alanlarda akademik yayın yapma potansiyellerini artırmaya yönelik kurs

Mesleki Eğitim

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Sınıf Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2004 - 2018

2004 - 2018

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Lisans

Lisans

Görsel Sanatlar Öğretimi

Lisans

Lisans

Hayat Bilgisi Öğretimi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Lisans

Lisans

Görsel Sanatlar Öğretimi

Lisans

Lisans

Hayat Bilgisi Öğretimi

Lisans

Lisans

Hayat Bilgisi Öğretimi

Lisans

Lisans

Görsel Sanatlar Öğretimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okur-Yazarlığı Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Tezcan Ö. , Tanrıverdi F. B.

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.10, sa.2, ss.1187-1213, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İlkokul Çocukları İçin Bir Mola Mı?: Teneffüs Gerçeği

TEZCAN Ö.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Social Sciences Education Practices: Cognitive Perceptions of Prospective Classroom Teachers

Tezcan Ö. , Ütkür Güllühan N.

The Social Studies, cilt.111, ss.249-261, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2019

2019

Examination of the Articles on the Life Studies Course in Turkey

Tezcan Ö. , Ütkür N.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.742-756, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İlkokul Öğrencilerinin Bilişsel Yapılarını Tanılayıcı Bir Çalışma:Güvenli Hayat

Tezcan Ö.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.106-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Perceptions of Elementary School Students: Experiences and Dreams about the Life Studies Course

Baysal Z. N. , Tezcan Ö. , Araç K. E.

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, ss.440-454, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi DersininKarşılaştırılması: Genel Bir Bakış

Baysal Z. N. , Tezcan Ö. , Araç K. E.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.11, ss.117-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve Gerekliliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Baysal Z. N. , Tezcan Ö. , Demirbaş Nemli B.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.476-492, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Eğitimde Eylem Araştırmaları

Tezcan Ö. , Ada S., Baysal Z. N.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.2, ss.133-148, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Evaluation of Reading Habits of Teacher Candidates Study of Scale Development

Şahenk Erkan S. S. , Balaban Dağal A., Apak Ö.

JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, cilt.4, ss.101-108, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Yazılı ve Dijital Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Şahenk Erkan S. S. , Balaban Dağal A., Apak Ö.

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.122-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Polat S. , Apak Ö. , Akdağ M.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.57-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir İçerik Analizi

Tanrıverdi F. B. , Tezcan Ö.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.267-293, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Öğretmen Yeterlikleri Açısından Eğitim Fakültesi Programlarının Değerlendirilmesi

Tanrıverdi F. B. , Apak Ö.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.297-318, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir İçerik Çalışması

TANRIVERDİ F. B. , TEZCAN Ö.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.267-293, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Öğretmen Yeterlikleri Açısından Eğitim Fakültesi Programlarının Değerlendirilmes

TANRIVERDİ F. B. , TEZCAN Ö.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.297-318, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Görsel Okuryazarlık üzerine bir içerik analizi

TEZCAN Ö. , TANRIVERDİ F. B.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.267-293, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Romanlarının Okuma Dersinin Amaçlarına Uygunluğu Açısından İncelenmesi

Tanrıverdi F. B. , Tezcan Ö.

İlköğretim Online, cilt.7, sa.2, ss.252-272, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Analysis of three children stories by Rıfat Ilgaz in view of their convenience for reading classes in elementary schools

TANRIVERDİ F. B. , TEZCAN Ö.

İlköğretim Online, cilt.7, sa.2, ss.252-272, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması

Şahin İ. , İnci S. , Turan H., Apak Ö.

MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, cilt.35, ss.109-129, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

İlkokuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması

Şahin İ. , İnci S. , Turan H. , Tezcan Ö.

Milli Eğitim: Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi., ss.109-129, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları(İstanbul/Pendik Örneği)

TEZCAN Ö. , ÇARIKÇI S.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 4 - 06 Ekim 2019

2018

2018

A Recess for Primary School Children: Is recess effective and adequate?

TEZCAN Ö.

International Congress on Afro - Eurasian Research IV, 27 - 29 Nisan 2018

2018

2018

İlkokul Öğrencilerinin Bilişsel Yapıları: Hayat Bilgisi Dersi “Güvenli Hayat” Ünitesi

TEZCAN Ö.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 Nisan 2018

2017

2017

Examination of the Studies on the Life Studies Course in Turkey

TEZCAN Ö. , ÜTKÜR N.

International Teacher Education Conference, 16 - 18 Ağustos 2017

2017

2017

İlkokul Öğrencilerinin Algıları: Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Deneyimleri ve Hayalleri

BAYSAL Z. N. , TEZCAN Ö. , ARAÇ K. E.

XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

2016

2016

Türkiye ve Almanya Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması Genel Bir Bakış

BAYSAL Z. N. , TEZCAN Ö. , Araç K. E.

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.229

2015

2015

Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve Gerekliliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

BAYSAL Z. N. , APAK Ö.

14. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 21 - 23 Mayıs 2015

2014

2014

İlkokul Öğrencilerinin Müfettiş Algısı Bir Metafor Çalışması

BAYSAL Z. N. , APAK Ö.

23. EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014

2013

2013

Pre-service Teachers' Beliefs about Curriculum Orientations

Tanriverdi B., Apak Ö.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.842-848 Creative Commons License identifier

2012

2012

Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir İçerik Çalışması

TANRIVERDİ F. B. , TEZCAN Ö.

21. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

2011

2011

Öğretmen Adaylarına Kazandırılması Gereken Yeterlikler Açısından Öğretmen Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi

Tanrıverdi F. B. , Tezcan Ö.

II. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.1-3

2008

2008

Culture and Language Teaching Through Media

Tanrıverdi F. B. , Tezcan Ö.

World Conference in Education, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2008, ss.1-18 Creative Commons License

2007

2007

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu

TANRIVERDİ F. B. , TEZCAN Ö. , ÖZATA YÜCEL E.

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Tokat, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, cilt.1, ss.318-321

2005

2005

İlkokuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması

ŞAHİN İ. , İNCİ S. , TEZCAN Ö. , TURAN H.

Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2005

2005

2005

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi

ŞAHİN İ. , TURAN H. , TEZCAN Ö.

XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 Eylül - 30 Mayıs 2005, ss.141-149

2005

2005

Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Stake in Uygunluk Countenance Modeliyle Değerlendirilmesi

ŞAHİN İ. , TURAN H. , TEZCAN Ö.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005


Jüri Üyelikleri

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Kocaeli Üniversitesi