Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kamu Diplomasisi Ülkeler-Avrupa Birliği Kurumlar-Uygulamalar Emrah AYDEMİR

Uluslararasi Iliskiler-International Relations, vol.16, no.63, pp.149-153, 2019 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

And the Weak Suffer What They Must? Europe, Austerity and the Threat to Global Stability

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.15, no.57, pp.113-116, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Anu Bradford The Brussels Effect: How the European Union Rules the World New York: Oxford University Press, 2020,404 sayfa

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.17, no.2, pp.603-606, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

ANALYSIS OF MIGRATION- SECURITY NEXUS IN THE COMMONEUROPEAN ASYLUM SYSTEM: PROPOSALS AND POSSIBILITIESFACING THE EUROPEAN UNION

Uluslararası Afro- Avrasya Araştırmaları Dergisi, pp.13-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Strange Death of Europe Immigration, Identity, Islam

MIGRATION LETTERS, vol.17, no.2, pp.399-401, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

REFLECTIONS OF HUMAN (IN)SECURITY CONCEPT WITHIN TWITTER: EUROPEANUNION HASHTAG

AJIT-e, vol.9, no.31, pp.7-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Turkish- EU Readmission Agreement Under the Terms of External Governance and Human Security”

Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.13, no.25, pp.1-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The EU s Black Sea Initiatives and Their Effects on Migration Control and Security Cooperation

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.49, pp.1-16, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Onay Sürecinin Bir Parçası Olarak Avrupa Anayasası ve Referandumlar Avrupa Entegrasyonu İçin Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.4, pp.247-269, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşme Avrupa Birliği ve İstihdam Çalışma İlişkilerindeki Dönüşüm

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.177-198, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri ve Türkiye

7th SCF International Conference ”The Future of the EU and EU- Turkey Relations”, 11 - 13 April 2019, pp.841-851

Suriyeli Kadınlar Profili Araştırması

Kartepe Zirvesi 2018- Göç Mültecilik ve İnsanlık, 26 - 28 October 2018

Health Policies Towards Refugees: A Comparison of Policy Implementations from the EU and Turkey

21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı III, 10 - 11 October 2018 Sustainable Development

REFLECTIONS OF HUMAN (IN)SECURITY CONCEPT WITHIN TWITTER: EUROPEANUNION HASHTAG

The Migration Conference 2017, Atina, Greece, 23 - 26 August 2017

Turkish- EU Readmission Agreement under the terms of external governance and human security

The 13th METU conference on International Relations, Ankara, Turkey, 25 - 27 June 2014

Books & Book Chapters

Yüksek Politika ve Göç Olgusu İlişkisine Teorik Yaklaşım

in: Yükselen Bir Politika Alanı Olarak Göç, Sönmez Pelin, Görentaş Aladağ Itır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.1-16, 2021 Sustainable Development

Does Religion Matter? In Search of a Secular Rationale of the EU Neighborhood Policy: Cases of Egypt, Lebanon, Jordan

in: Revisiting Secularism in Theory and Practice, Seda Ünsar,Özgür Ünal Eriş, Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.189-204, 2020

Avrupa Birliği’nde Rekabetçilik Anlayışı: Bütünsel ile Bölgesel Unsurların Birlikteliği ve Avrupa 2020 Stratejisi

in: Değişen Rekabetçilik Makro ve Mikro Değerlendirmeler, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Demir, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.81-94, 2019

Zorunlu Göçmenler ve Sağlık: Suriyelilere Yönelik Türkiye ile AB Politikaları ve Diyalogunun İncelenmesi

in: Uluslararası Göç, Dr. Öğr. Üyesi Melih Görgün, Editor, Beta Yayınları, pp.19-34, 2019 Sustainable Development

Suriyeli Kadınlar ve Sağlığa Erişim

in: Geçici Koruma Statüsü Altındaki Suriyeli Kadınların Profil Tarama Çalışması, Yılmaz, E. Sare, Editor, KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği, İstanbul, pp.105-123, 2018

Suriyeli Çocukların Sosyo-Kültürel ve Sosyo- Psikolojik Sorunları: İstanbul Sultanbeyli Örneği

in: Uluslararası Göç ve Çocuklar, Abulfez Suleymanov , Pelin Sonmez, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.145-158, 2017 Sustainable Development

Effects of Refugee Crisis on Gender Policies: Studies on EU and Turkey

in: Revisiting Gender and Migration, M. Murat Yüceşahin Pınar Yazgan, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.129-150, 2017

Avusturya, Finlandiya ve İsveç- Avrupa Birliği İlişkileri

in: Avrupa Birliği ve Üye Devletler AB 15 Üzerine Bir İnceleme, Tezcan, Ercüment, Arasi İlhan, Editor, Detay Yayıncılık, pp.453-483, 2016

Avrupa Birliği’nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyalogu

Avrupa Birliği Bakanlığı Akademik Arastırmalar Serisi-4, İstanbul, 2015 Sustainable Development

Slovakya’nın Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci

in: Avrupa Birliği nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi AB 36 Mümkün Mü, Ercüment Tezcan, İlhan Aras, Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.335-364, 2015