Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2016 - Devam Ediyor Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)

    Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2017 - 2019 Kocaeli Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Komisyonu

    Başkan