Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1983 - 1985 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye

 • 1981 - 1983 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1985 Doktora

  Teknolojik değişmenin ekonometrik metotlarla ölçülmesi (Türkiye dokuma-giyim, kâğıt-basım ve metal eşya-makine teçhizat-ulaşım araçları endüstrilerinde bir uygulama)

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat