Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Denizyolu Taşımacılığı Piyasası Kapsamında Küresel Ticaret Hacminin Analizi: Markov Rejim Değişim Modeli

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YARIŞILABİLİR PİYASALAR MODELİ ÜZERİNE BİRUYGULAMA: TÜRKİYE GSM PİYASASI

Akademik İncelemerler Dergisi, cilt.14, ss.151-188, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of factors make Turkish economy fragile byLOGIT and PROBIT models (1990.01-2018:05)

Journal of Economics and Political Economy, cilt.5, ss.466-479, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficiency Measurement of Regional DevelopmentAgencies in Turkey by Using Data Envelopment Analysis(DEA)

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.32, ss.47-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstenen ve İstenmeyen ÇıktılarlaEtkinlik Analizi: Kocaeli Gıda SanayiiFirmaları Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between RD Expendtures and Economic Growth: The Case of Turkey

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İşsizliğin Belirleyicileri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NİCEL VE NİTEL ÖLÇÜTLERİYLE EĞİTİM İKTİSADİBÜYÜME İLİŞKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.375-421, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Analysis of the Relationships Between Asymmetric Information, Bank Loans and the Real Sector

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.1248-1274, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE 2001 YILI SONRASI YASAL VE KURUMSAL REFORMLARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.1-14, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de 1980 Sonrası Seçim Dönemlerinin Politik Konjonktürel Dalgalanmaları Teorisi Çerçevesinde Analizi

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.291, sa.36, ss.53-77, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi Türkiye İçin Bir Uygulama

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.95-105, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de İstikrarsız Büyümenin VAR Analizi 1991 1 2004 2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİKTİSAT FAKÜLTESİEKONOMETRİ VE İSTATİSTİKDERGİSİ, cilt.1, ss.12-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Tüketim İlişkilerinin Analizi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOCAELİ İLİNDE TÜKETİMİN GELİR HİPOTEZLERİNİN ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.1-19, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de İstikrarsız Büyümenin Analizi 1983 2003 Dönemi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli İli Hanehalkı Tüketim Harcamaları Profili (Engel Eğrisi Analizi)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası / İstanbul İktisat Dergisi, cilt.54, sa.1, ss.83-94, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Kısa Dönemli Yabancı Sermaye Girişlerinin Bazı İktisadi Değişkenlere Etkisi (Ekonometrik Analiz)

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), sa.2, ss.115-120, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzmit’te Doğalgaz Kullanımını Etkileyen Faktörler (Ekonometrik Analiz)

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), sa.1, ss.1-20, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Enflasyon-Ücret İlişkisi (Ekonometrik Analiz)

Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, sa.2, ss.45-58, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düşük Döviz Kuru Enflasyonla Mücadelenin Bir Aracımıdır? (Ekonometrik Analiz, Türkiye: 1981–1994 Dönemi)

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sa.2, ss.47-51, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkileri (Ekonometrik Analiz: 1973–1993 Dönemi)

Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.225-231, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim ve Tasarruf Eğilimlerinin Ekonometrik Analizi

Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.25-55, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretimde Faktörler Arası İkamenin Ölçülmesi

Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.55-68, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enflasyonun Ekonometrik Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.99-113, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonometrik Model Yapımında Bağımsız Değişkenlerin Seçimi Sorunu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.43-54, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Değişen Varyanslı Ekonometrik Modellerde Parametre Tahmini

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.18, ss.69-80, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gölge (Dummy) Değişkenli Ekonometrik Model Yardımıyla Türkiye’nin Yatırım Fonksiyonu Tahmini (1973–1987 Dönemi)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.310-320, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enflasyonla Mücadelenin Neresindeyiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.21-41, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mali Kurallar Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir?

FıscaoeconomıaInternatıonalCongressonSocıalScıences 2019, Ankara, Türkiye, 24 Nisan - 26 Mayıs 2019

Environmental Efficiency Analysis of Main Metal Industry Companies Operating in Kocaeli Turkey’xxsLeading Industry Province

Osaka 21st International Conference on ”Business, Economics, Social Science Humanities - 2017”, 26 - 27 Ekim 2017

Portfolio Balance Approach to Exchange Rate Dtermination: Turkey

European Congress on Economic Issues, 30 Mart - 01 Nisan 2017

Motorlu Kara Taşıtları Alanındaki Firmaların Çevresel Etkinlik Analizi

European Congress on Economic Issues, 30 Mart - 01 Nisan 2017

The Relationship Between R&D Expenditures and Economic Growth: Turkey, the Period of 1990-2014

23rd International Conferance on Business, Economics, Social Science & Humanities, Kuala-Lumpur, Malezya, 17 - 18 Kasım 2016

Public Expenditure and Business Cycle in Turkey

Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010

Hoş Olmayan Monetarist Hipotezin Türkiye Testi

X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin VAR Analizi (1991.1-2004.2)

VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26 Mayıs 2005

Kocaeli’de Bilgi, Tecrübe ve Cinsiyetin Kişisel Kazançlara Etkisi

I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 15 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri