Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2010 - 2017 Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Veteriner Hekimler Derneği

  Üye

 • 2019 - Devam Ediyor Sağlık Hizmetleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

  Üye

 • 2019 - Devam Ediyor Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor İzmir Veteriner Hekimler Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti

  Üye

 • 1994 - Devam Ediyor Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Kasım 2019 - Kasım 2019 International Marmara Sciences Congress (IMASCON 2019 Autumn)

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Taştan R.

  Kocaeli, Türkiye

 • Eylül 2019 - Eylül 2019 VI. International Earthquake Symposium (IESKO 2019)

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Taştan R.

  Kocaeli, Türkiye

 • Haziran 2019 - Haziran 2019 VIII. International Vocational Schools Symposium (UMYOS2019)

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Taştan R.

  Sinop, Türkiye

 • Kasım 2017 - Kasım 2017 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Taştan R.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2016 - Mayıs 2016 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ( Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı)

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Taştan R.

  Şanlıurfa, Türkiye

 • Şubat 2014 - Şubat 2014 Osman Nuri Koçtürk Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı

  Çalıştay Organizasyonu

  Taştan R.

  Ankara, Türkiye

 • Haziran 2008 - Haziran 2008 3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

  Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

  Taştan R.

  Van, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2019 - Devam Ediyor Tek Sağlık Çalışma Grubu

  https://www.tmc-online.org/index.php?func=Content&ID=26

  Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti, Turkey

 • 2011 - Devam Ediyor Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu

  http://www.izmir-vho.org/calisma-gruplari.php

  TVHB İzmir Veteriner Hekimler Odası, Turkey