Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anthrax in eastern Turkey, 1992-2004

Emerging Infectious Diseases, cilt.11, ss.1939-1941, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

One health approach to decreasing biodiversity and the problem of emerging zoonotic diseases

Biological Diversity and Conservation, cilt.12, ss.95-102, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde görülen bakteriyel sığır ve koyun abortlarının etiyolojik ve patolojik yönden incelenmesi

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), cilt.14, ss.133-145, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sığırlarda listerial ensefalitis olgusu

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.8, ss.37-46, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum ve Erzincan İllerinde kanatlı hayvan mezbahalarının Salmonella yönünden taranması

Pendik Vet. Mikrobiyol. Derg., cilt.27, ss.33-41, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığır tonsillerinin bakteriyel florası üzerinde çalışmalar

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.7, ss.71-78, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Actinobacillus lingnieresii ye bağlı koyun aktinobasllozu

Etlik Veteriner Mikrobiyol. Derg., cilt.6, ss.151-154, 1989

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antimicrobial Resistance Problem at the Human Animal Environment Interface and One Health Approach

International Marmara Sciences Congress (IMASCON 2019 Autumn), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1263 Creative Commons License

One Health Approach to Zoonotic Infection Risks after Natural Disasters

IESKO 2019 VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 Eylül 2019, ss.766-773

Current Developments in Associated Degree Health Professions Education in Turkey: Innovations in the Last 5 Years

8th International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019), Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.3, ss.507-519

The Importance of Global Climate Change and Infections Ecology Knowledge in Terms of Associate-degree Health Professions Education

8th International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019), Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1

Why is the ‘One Health’ Approach Important in terms of Skilled Health Manpower and Associate-degree Health Professions Education?

8th International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019), Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.3, ss.182-193

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: İklim Değişikliği ve Küreselleşmenin Tetiklediği Yeni Tehdit

2. ULUSLARARASI MARMARA FEN ve EDEBİYAT ...Tam Metin, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.2, ss.2189-2201

Su Kaynaklı Zoonotik Enfeksiyonlar: Sel Baskınlarının Neden Olduğu Kentsel Tehlikeler

2. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.139

Tek Sağlık Eğitimi: 21. Yüzyıl Sağlık Meslekleri İçin Disiplinlerarası Yeni Bir Yaklaşım

5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 18 - 20 April 2019

Tek Sağlık: Küresel İklim Değişikliğini veYeniçıkan Zoonotik Hastalıkları ÖnlemeninVazgeçilmez Seçeneği

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kartepe/KOCAELİ, Türkiye, 23 - 25 November 2018, ss.1855-1866

Emerging Zoonotic Diseases: Are they a threat for the tourism sector?

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

Sağlık Meslekleri Eğitiminde Disiplinlerarası İşbirliğinin Önemi: Beklentiler ve Öneriler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları IV. Müdürler Çalıştayı, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 May 2018

Önlisans sağlık meslekleri eğitiminde 21. yüzyıl becerileri eğitiminin kullanılmasının stratejik önemi

Uluslararası Katılımlı, 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 November 2017

Hayvancılık Sektöründe Çalışanların Zoonotik Hastalık Riskleri ve İş Güvenliğine Tek Sağlık Yaklaşımı

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 May 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm Okumaları II

AB’de Coğrafi işaret Uygulamaları ve Gastronomi Turizmine Katkısı, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.89-110, 2018

Turizm Okumaları-2

Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları ve Turizm Ekonomisine Etkileri, Sami Karacan, Editör, Umut Yayımcılık, Kocaeli, ss.163-196, 2018 Creative Commons License

Diğer Yayınlar