Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF ANTIFUNGAL EFFECTS OF ETHANOLIC EXTRACTS OF SEED OF Laurus nobilis ON SIX DIFFERENT FUNGAL PATHOGEN ISOLATES

1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 December 2018, ss.1-2

The Use of Eisenia foetida Vermicompost on Growth of Lens culinaris and Zea mays

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017, 12 - 15 September 2017

Benzoik Asit ve Kumarinin Allium cepa Üzerindeki Sitotoksik Etkileri

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 September 2015, ss.167