Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Algoritmalar

  • Veritabanı ve Veri Yapıları

  • Veri Sıkıştırılması

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Sinirsel Ağlar

  • Mühendislik ve Teknoloji