Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Product Warehouse Ramp Assignment Using Artificial Bee Colony

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019, ss.838-845 Creative Commons License

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Kullanılarak Öğrenci Bilgi Sistemi Modellenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018 Creative Commons License

Text Preprocessing for an Experiment Code on the Internet Assisted Laboratory System

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.727-733 Creative Commons License

Genetic Algorithm and Fuzzy Logic Based Auto-Test System for Distance Education

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.734-738 Creative Commons License

Kocaeli Üniversitesi Sınav Süreç Yönetimi Çalışması

20. Akademik Bilişim 2018 Konferansı, Karabük, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.71-76 Creative Commons License