General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi

Metrics

Publication

63

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals