General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Yönetim Ve Çalişma Sosyolojisi

Metrics

Publication

58

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Contact