Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları Sektörün Çalışma Kosulları Algısı Ve Kariyer Beklentisi

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.216-224

Konaklama İşletmelerinin Pazarlamasında Web Sitelerinin Rolü: Kocaeli Otelleri Örneği

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.372-382

ONLINE SEYAHAT ACENTALARININ İLETİŞİM STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOOKING VE PRONTO TUR ÖRNEKLERİ

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.383-389

Türk Hava Yolları Web Sayfasının Görsel-İçerik Çözümlemesi

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.22, pp.276-284

BİREYLERİN MODA ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMATERCİHLERİNE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

II.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARIKONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 April 2018, vol.3, pp.242-250

SOSYAL MEDYANIN BİLGİ TOPLAMA AMAÇLI KULLANIMIN DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

II.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARIKONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 April 2018, vol.3, pp.235-241

Bilgi Toplumu Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma : Türkiye Örneği

1st International Congress on Tourism, Economics and Business Sciences, 1 - 03 November 2017, vol.51

Books & Book Chapters

AB’de Coğrafi işaret Uygulamaları ve Gastronomi Turizmine Katkısı

in: Turizm Okumaları II, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.89-110, 2018

Görsel Kültür, Moda ve Kimlik:Vogue Örneği

in: Görselliğin Kültürü-Bir Görsel Kültür Çalışması, Doç.Dr.Mehmet Aslantepe, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.239-264, 2018

Görsel Kültür Bağlamında Mekân ve Kimlik İlişkisi:”Google” Ofis Mekânları Örneği

in: Görselliğin Kültürü, Doç. Dr. Mehmet Arslantepe, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.101-131, 2018

Sosyal Medyayla Değişen İletişimAnlayışı ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi

in: Turizm Okumaları II, Prof Dr. Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.145-152, 2018