Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, Tourısm And Hotel Management Academy, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Şehir turizmi ve kültür: Yabancı turistlerin kültürel bir destinasyon olarak İstanbul’xxu değerlendirmeleri üzerine bir araştırma

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences