Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.9, no.30, pp.153-164, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, pp.344-360, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TWITTERDAKİ HABERLERİN DOĞRULUK ALGISINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

the Journal of Academic Social Sciences, vol.54, no.54, pp.433-449, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GSM Operatörü Kullanıcılarının Marka Sadakati Üzrine Bir İnceleme

Global Media Journal Turkish Edition, vol.6, no.12, pp.131-171, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek ve sanat eğitimi kurs yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme algısı

International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.1931-1947, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimde Bütünsel Yaklaşım Üzerine Yükseköğretimde Deneysel Bir Çalışma

ASOS 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.63

Effects of Higher Education Service Quality on Intention to Adopt the Profession: A Study on Public Relations Students

International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business andFinance Studies (Global Meeting of Social Science Community), Lisbon, Portugal, 27 - 29 November 2017, pp.33

Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

2. Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.46-47

Twitter daki Haberlerin Doğruluk Algısını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1216

İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Turkey, 19 - 22 May 2016

Görsel Kültür Aracı Olarak Instagram

II. ULUSLARARASI MEDYA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 20 - 23 April 2016

Meslek ve sanat eğitimi kurs yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme algısı

1 st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015, 29 - 31 October 2015

Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twıtter Rektörlerin Twıtter Kullanım Analizi

TOPLUMSAL VE KURUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.291-308

Sanal Dünyada Yaşam Pratikleri

Dijital İletişim Etkisi, 16 - 17 October 2014

Books & Book Chapters

Yeni Medya İle Değişen Marka İletişim Pratikleri Galatasaray Spor Kulübü Örneği

in: Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri, Gamze Yetkin Cılızoğlu, Aysel Çetinkaya, Editor, LITERATÜRK, Konya, pp.165-189, 2020