Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

General Data Protection Regulation: A Transformative Law

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, no.12, ss.209-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Guy Ritchie Sinemasında İktisadi Temalar: Sherlock Holmes Karakteri Üzerinden Bir Okuma

Journal of Emerging Economies and Policy, cilt.5, no.1, ss.5-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Transformation of Europe Socio-Economics In The Wake of General Data Protection Regulation (GDPR)

Journal of Emerging Economies and Policy, cilt.5, ss.5-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Devletin Evriminde Vergilendirmenin Toplum-Devlet Çatışması Üzerindeki Etkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, cilt.12, no.12, ss.81-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

QURANIC PRINCIPLES OF UNIVERSAL LAW ON THE QURANIC EXEGESIS

Bilimname, ss.165-186, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

THE QUEEN ASKED: STATE OF MAINSTREAM ECONOMICS

Economic Thought and Practice, cilt.2, ss.235-251, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Urban Space: Universal Pursuit of Happiness

Revista Científica Monfragüe Resiliente, cilt.1, no.1, ss.291-312, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim Teknolojisindeki Gelişimin Sosyoekonomik Etkileri

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.264, no.1, ss.264-275, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hidrolik Keynesyen Yaklaşımın Bir Eleştirisi: Dengesizlik Keynesciliği

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.107-119, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Research on Okun's Law's Validity in Turkey with Granger Causality Test (1988-2016)

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, cilt.8, ss.33-43, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Oyun Teorisi ve Nash’in Denge Stratejisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, no.0, ss.419-440, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reformist Outlook on Mainstream Economics: John Kenneth Galbraith

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, cilt.8, ss.24-32, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hegemony War In Bretton Woods: John Magnard Keynes And Harry Dexter White

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, cilt.8, ss.18-23, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeni Keynesyen Piyasa Etkinliği ve Joseph Eugene Stiglitz

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.1, ss.444-471, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti’nde Reklamın Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

Sosyal Bilimler Metinleri, cilt.1, no.1, ss.86-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisadi Düşüncede Değerin Kaynağı Sorunsalı

Çalışma ve Toplum, cilt.1, no.1, ss.667-680, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyon Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış

Sosyal Bilimler Metinleri, cilt.1, no.1, ss.502-515, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Changing Role of the State during the Development of the Economic Though Mercantilism Physiocracy and Classical Economics

International Journal of Scientific Engineering Research, cilt.7, ss.552-556, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sürgün Bir Alman Neoliberal Wilhelm Röpke

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences, cilt.16, ss.23-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoklasik İktisadi Düşünceye Eleştirel Bir Bakış : Thorstein Bunde Veblen

Balkan Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.106-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbni Haldun’un Devlet Anlayışı Çerçevesinde “RefahDevleti” ve “İktisadi Kalkınma” Düşüncesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.141-154, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti’nden Günümüze Liberal İktisadi Düşüncenin Gelişimi

Akademik Bakış Dergisi, cilt.1, ss.1-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing the Success of Students Placed by Examination and through Open Admission to the Vocational Schools

International Journal of Business and Social Science, cilt.2, ss.71-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Historical Evolution of the Capital Accumulation in the Capitalist System

International Journal of Business and Social Science (IJBSS), cilt.2, ss.268-274, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.226-241, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

John Kenneth Galbraith’ın Yerleşik İktisadın Varsayımlarına Yönelik Eleştirileri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.103-113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

From RCD to ECO: Challenges and Beyond

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019

Poverty in Muslim Countries: Policy Recommendations Over The Gulf Cooperation Council

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2019

Okun Yasasının OECD Ülkeleri İçin Geçerliliği Üzerine Panel Veri Analizinin Uygulanması (1990:2017)

VI. International Conference on Applied Economics and Finance, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019

What Is The Role of Environmental Taxes in The Reduction of Greenhouse Gas Emission?

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Drawing An Effective Solution for Globalization of A Technology Startup Company

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2019

Kurumsal İktisat Perspektifinden Vergi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMYAND POLICY, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Neoklasik Ortodoksi’nin Matematiğine Dair Mektuplar

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Dünya Enerji Piyasasında Küresel Para İkilemi: Dolar/Euro Dönüşümünün Etkileri

International Congress of Energy, Economy and Securi ty, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019

Collaborative Spatial Planning for Sustainable Growth in the European Union

The International Congresson Sustainable Development,Public Management andTerritorial Governance, Dabrowa Gornicza, Polonya, 29 - 31 Mayıs 2019

The Power That Determines Political And Economic Policies Of Medieval Europe:The Knights Templar

V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Nisan 2019

Rise of Financial Rulership in the Late-Mediaeval Period of Florence: Bank of Medici

V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Nisan 2019

İktisat Metodolojisinin Evriminde Fizyokratların Rolü

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019

Quranic Principles of Universal Law on The Quranic Exegesis

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2019

Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış, Gerçekler ve Efsaneler

Kartepe Zirvesi Göç, Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

Beveridge Eğrisi Yardımı ile Açık İş Pozisyonlarının Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018

Kasvetli İktisat Bilimine Farklı Bir Bakış: Piero Sraffa’nın Ortodoks İktisat Kuramı Eleştirisi

IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018

Türkiye Kaya Gazı Potansiyelinin Cari Açık Sorunu Üzerindeki Olası Etkileri

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2018

İslam Ekonomisi’nde Kaydi ve Sanal Paraya Retorik Bir Bakış

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018

Ana Akım İktisadın Gelişmesinde Washıngton Uzlaşması’nın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018

THE POTENTIAL IMPACT OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON THE FINANCIAL SECTOR

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Skopje, Makedonya, 7 - 11 Ağustos 2018

Islamıc Bankıng and Islamic Finance in Bahrain

III. International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Skopje, Makedonya, 7 - 11 Ağustos 2018

17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Mali Bunalımlarının Para Sistemine Etkisi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.216

Galata Bankerlerinin Osmanlı Finans Sistemi Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.214

İslam İktisat Metodolojisinin “Manevi Sermeye” Unsurları

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2018

Possible Effects Of Artificial Intelligence On The Economy

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Kyrenia, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 07 Aralık 2017, ss.129

The Impact Of “Uncertainty” And “Expectations” On The Functionality Of Rationality: An Evaluation Of Behavioral Economics

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 07 Aralık 2017, ss.127-128

Institutional Change In The Context Of The New Institutional Economics: The Effects To Institutional Change Of The Expense RD In Turkey

3. International Conference On The Changing World And Social Research, Rome, İtalya, 8 - 10 Ağustos 2017, ss.240-258

İslam İktisadı’nda Bireyin Tercihleri: Homo Economicus ve Homo Islamicus’un Karşılaştırılması

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.82-83

Görünmez El’in Modern Yaklaşımları

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.257-272

International Energy Policies and Reflections of Turkey

IV.IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.535-546

Politika Biliminin İktisadi Analizi: Virgina Politik İktisat Okulu

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Athens, Yunanistan, 6 - 07 Eylül 2017

General Assessment of the Chicago School in the Development of Economic Thought

44th Annual Meetings of theHistory of Economics Society, Brooklin, Kanada, 22 - 26 Haziran 2017

1923-1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Sosyokültürel ve Ekonomik Sonuçları

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Athens, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2017

Üniversite Öğrencilerinde Karar Verme Becerileri: Kocaeli Meslek Yüksekokulu Örneği

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.880-891

Beşeri Sermaye ve Gelir Dağılımı İlişkisi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017, ss.57-58

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun Yapısal Nedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016)

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017, ss.135-136

İslam Ekonomisi’nde Atık Yönetiminin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2017, ss.163-164

Türkiye’de İnovasyon Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasındaki Etkileşimin Ekonomik Etkileri

International Congress Of Energy, Economy And Security, İstanbul, Türkiye, 25 Mart 2017, ss.81

Kurumsal İktisadi Düşüncenin Terminolojik ve Metodolojik Bir Değerlendirmesi

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 30 Mart - 01 Nisan 2017, ss.105

İslam İktisadı Perspektifinde Toplumsal İlişkiler, Bölüşüm ve Mülkiyet Kavramları

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2017, ss.55-67

The Effect Of Scottish Enlightenment On Development Of Political Economy

Humanities And Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 1 - 03 Ocak 2017, ss.241-249

Politika Ekonomi İlişkileri Üzerine Teorik Yaklaşimlar Politik Konjonktür Teorileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016, ss.247-261

Türkiye de Beşeri Sermayenin Yoksullukla Mücadele ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 06 Aralık 2016

Bretton Woods’da Hegomanya Savaşı John Magnard Keynes ve Harry Dexter White

1. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.443-448

Piyasa Aksaklıklarında Devletin Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği

1. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.333-339

Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyon Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.2, ss.2355-2370

İktisadi Düşüncenin Gelişiminde Girişimcilik Kavramina Genel Bir Bakiş

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.4, ss.5301-5315

Osmanli Devleti’nde Reklamin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.3, ss.2667-2685

İşletmelerde Oligopolistik Yapılanmaya Karşı Dengeleyici Güç ve Teknostrüktür Kavramı

9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sarajevo, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, ss.3282-3288

Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Yaşanan Sorunların Bir Sonucu: Motivasyon Eksikliği

2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2011), Aydın, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Küresel Sistemde Bilginin Toplumsallaşma Süreci ve Sosyoekonomik Değişim Paradoksu

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010

Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 28 - 31 Ekim 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Cross-Border Cooperation (CBC) Strategies for Sustainable Development

United States-China Trade War 2019 Its impacts on European Economies, , Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.132-151, 2020

Landscape Architecture

Assessing Ecosystem Services delivered by Public Green Spaces in European Major Cities, , Editör, Intech, London, ss.1-11, 2020

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II

Avusturya Okulu’nun Piyasa Sosyalizmi Eleştirisi: Oskar Lange’nin Deneme-Yanılma Yöntemi ve İktisadi Hesaplama Tartışmaları, Ayhan ORHAN,Muhammed Rıdvan İNCE,Sedanur DEMİR, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.376-402, 2019

New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences

Collaborative Spatial Planning for Sustainable Growth in the European Union, , Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.183-206, 2019

Yönetim İnovasyon (Sosyo- Ekonomik Sosyo-Kültürel Gelişmeler)

Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış, Gerçekler ve Efsaneler, Doç. Dr. Zekeriya NAS, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.119-140, 2019

Politico Economic Evaluation of Current Issues

An Overview of Turkey’s National Energy Policies, Selçuk Koç,Ayhan Orhan,Sema Yılmaz Genç, Editör, CAMBRIDGE INTERNATIONAL ACADEMICS (Glasstree), London, ss.143-164, 2018

Politico Economic Evaluation of Current Issues

A Polıtıco-Economic Evaluation on International Credit Rating Agencies, Selçuk Koç,Ayhan Orhan,Sema Yılmaz Genç, Editör, CAMBRIDGE INTERNATIONAL ACADEMICS, London, ss.49-74, 2018

Economic and Social Issues: Global and Local Perspective

Institutional Change in the Context of New Institutional Economics: Effects of RD Expenditures on the Institutional Change in Turkey, Ayhan ORHAN, Sema YILMAZ GENÇ, Nuray TERZİ, Editör, Cambridge International Academics, Glasstree Academic Publishing, London, ss.141-156, 2018

Economic and Social Issues: Global and Local Perspective

Differences of Joseph Alois Schumpeter and Friedrich August von Hayek in Economic Understanding, Ayhan ORHAN, Sema YILMAZ GENÇ, Nuray TERZİ, Editör, Cambridge International Academics, Glasstree Academic Publishing, London, ss.85-94, 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar 5

Görünmez El’in Modern Yaklaşımları, Levent AYTEMİZ, Ekrem KARAYILMAZLAR, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.181-194, 2018

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar

İslam İktisadı Perspektifinde Toplumsal İlişkiler, Bölüşüm ve Mülkiyet Kavramları, İlhan EROĞLU, Yusuf TEMÜR, Serkan KEKEVİ, Editör, EKİN YAYINEVİ, Bursa, ss.166-187, 2017

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun YapısalNedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016), Selçuk Koç, Sema Yılmaz Genç, Kerem Çolak, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.101-130, 2017

Globalisation Dimensions Impacts Global Studies Series Vol 2

An Evaluation Of Ibni Khaldun’s Economical World Of Thoughts, Hilal Yıldız, İsmail Şiriner, Farhang Morady, Editör, IJOPEC Publication (London / United Kingdom, İstanbul / Turkey)International Journal of Politics Economics, London, ss.47-65, 2015

Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları, Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Editör, Anadolu University, Eskişehir, ss.138-159, 2012

Diğer Yayınlar