Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Analysis of L-1Ra and IL-4 Gene VNTRs Polymorphisms among Dental Laboratory Technicians: A Genotype\u2013Phenotype Study

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.3, pp.831-845, 2021 (Other Refereed National Journals)

5-YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS OF AMBULANCE DRIVING TECHNIQUES TRAINING FOR PARAMEDIC STUDENTS

hastane öncesi, vol.6, no.1, pp.51-68, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment on Efficacy of Basic First Aid Training Provided toAcademic and Administrative Staff of a State University

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, vol.7, pp.93-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Diş Protez Laboratuvarları Ortam Havasındaki Partikül madde Kirliliğinin Çalışan sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.838-852, 2018 (Other Refereed National Journals)

Attitude and knowladge levels of radiation safety of vocational school and universty radiology students’xx

Health Care Academician Journal, vol.5, pp.311-317, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Kuruluşlarında Gürültü Kirliliği ve Çalışan sağlığı

Uluslararası Akademik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi INTCACAS, 26 - 28 October 2018

Küresel Isınmanın Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1079-1085

Diş Protez Laboratuvarı çalışanlarının Birincil Mesleki riskleri:Toz

IX.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, Adana, Turkey, 30 November - 02 December 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.117-118

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYON GÜVENLİĞİHAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI

1. Uluslararası İş Güvenliğ ve Çalışan sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016, pp.94-95

Books & Book Chapters

Travma Vakalarına Genel Yaklaşım

in: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma, Ali Ekşi,Süreyya Gümüşsoy, Editor, Ema, İstanbul, pp.3-22, 2020

İmmun SistemHastalıklarında Hastane ÖncesiAcil Bakım

in: Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı II, EKŞi Ali, Editor, KitapAna, İzmir, pp.189-208, 2018

Effect of Climate Change on Occupational Health:Heat Stress

in: Advences in Health and Natural Sciences, Yüksel Burcu, Karagül Mustafa Sencer, Editor, Nova, pp.35-50, 2018