Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Kuruluşlarında Gürültü Kirliliği ve Çalışan sağlığı

Uluslararası Akademik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi INTCACAS, 26 - 28 October 2018

Küresel Isınmanın Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1079-1085

Diş Protez Laboratuvarı çalışanlarının Birincil Mesleki riskleri:Toz

IX.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, Adana, Turkey, 30 November - 02 December 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.117-118

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYON GÜVENLİĞİHAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI

1. Uluslararası İş Güvenliğ ve Çalışan sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016, pp.94-95

Books & Book Chapters

Travma Vakalarına Genel Yaklaşım

in: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Travma, Ali Ekşi,Süreyya Gümüşsoy, Editor, Ema, İstanbul, pp.3-22, 2020

İmmun SistemHastalıklarında Hastane ÖncesiAcil Bakım

in: Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı II, EKŞi Ali, Editor, KitapAna, İzmir, pp.189-208, 2018

Effect of Climate Change on Occupational Health:Heat Stress

in: Advences in Health and Natural Sciences, Yüksel Burcu, Karagül Mustafa Sencer, Editor, Nova, pp.35-50, 2018

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals