Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment on Efficacy of Basic First Aid Training Provided toAcademic and Administrative Staff of a State University

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, cilt.7, ss.93-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Diş Protez Laboratuvarları Ortam Havasındaki Partikül madde Kirliliğinin Çalışan sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.838-852, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitude and knowladge levels of radiation safety of vocational school and universty radiology students’xx

Health Care Academician Journal, cilt.5, ss.311-317, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Kuruluşlarında Gürültü Kirliliği ve Çalışan sağlığı

Uluslararası Akademik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi INTCACAS, 26 - 28 Ekim 2018

Küresel Isınmanın Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1079-1085

Diş Protez Laboratuvarı çalışanlarının Birincil Mesleki riskleri:Toz

IX.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, Adana, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZASI OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.117-118

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYON GÜVENLİĞİHAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI

1. Uluslararası İş Güvenliğ ve Çalışan sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016, ss.94-95

Kitap & Kitap Bölümleri

İmmun SistemHastalıklarında Hastane ÖncesiAcil Bakım

Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı II, EKŞi Ali, Editör, KitapAna, İzmir, ss.189-208, 2018

Effect of Climate Change on Occupational Health:Heat Stress

Advences in Health and Natural Sciences, Yüksel Burcu, Karagül Mustafa Sencer, Editör, Nova, ss.35-50, 2018