Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hormonal and functional biomarkers in ovarian response

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.289, sa.6, ss.1355-1361, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is sildenafil citrate affect endometrial receptivity? An immunohistochemical study

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.27, sa.10, ss.767-774, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histopathological effects of cholesterol and protective effects of vitamin E and selenium on the morphology of liver

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.30, sa.6, ss.551-555, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Multiple Variation of the Greater Omentum

Okajimas Folia Anatomica Japonica, cilt.79, ss.159-162, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PCB Levels in Maternal Blood Serum

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1

Postnatal Fare Ovaryumunda Yeni Oosit ve Follikül Gelişimi

5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

’xx’xxChronic alcohol induced i-NOS expression in the penis: An immunohistochemical study’xx’xx

Uluslararası Katılımlı IX: Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2008

The effects of chronic ethanol treatment on the glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunoreactivitiy in the adult rat optic nerve

12th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry 2004, California, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Temmuz 2004, ss.52

Değişik Organlarda Farklı fiksatiflerle İmmersiyon ve Vasküler Perfüzyon Tekniğinin Karşılaştırılması

XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I.Deneysel ve Klinik araştırma Kongresi ve “Workshop”u. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Manchester University School of Biological Sciences,1998, Kayseri, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Membranlar ve Membran Trafiği

Renkli Histoloji Atlası Gartner Renkli Histoloji Atlası, Atilla DAĞDEVİREN, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1-24, 2008