Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microstructural Characterization, Mechanical, Physical and Thermal Properties of a Diesel Particulate Filter

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.43, ss.1383-1394, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXAMINATION OF PN EMISSIONS AND SIZE DISTRIBUTIONS OF A HYBRID CITY BUS UNDER REAL WORLD URBAN DRIVING CONDITIONS

INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, cilt.15, sa.3, ss.369-376, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXAMINATION OF THE BRAKING ENERGY RECOVERY POTENTIALS OF A CITY BUS UNDER URBAN DRIVING CONDITIONS

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.34, sa.2, ss.39-47, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COMPARISON OF OPERATING CHARACTERISTICS OF CONVENTIONAL, DIESEL-ELECTRIC AND HYBRID-ELECTRIC CITY BUSSES UNDER REAL WORLD URBAN DRIVING CONDITIONS

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.34, sa.2, ss.143-154, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Estimation of Turkish road transport emissions

ENERGY POLICY, cilt.35, sa.8, ss.4088-4094, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fueling direct injected diesel engines with 2% biodiesel blend

APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE, cilt.21, sa.2, ss.149-152, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of knock limited operating conditions of a natural gas engine

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.46, sa.1, ss.121-138, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examination of combustion characteristics and phasing strategies of a natural gas HCCI engine

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.46, sa.1, ss.101-119, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of empirically based burning rate sub-models for a natural gas engine

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.45, sa.4, ss.467-481, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of an autoignition submodel for natural gas engines

FUEL, cilt.82, ss.1699-1707, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İçten Yanmalı Motorlar için Partikül Filtreleri

I. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu(ISAS-2018), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

Particulate Filters for Internal Combustion Engines

1stInternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 11 - 13 Nisan 2018

Examination of the Energy Saving Potential of a Hybrid City Bus with Regenerative Braking

6th International Conference on Advanced Technology Sciences, 12 - 15 Eylül 2017

Talaşlı İmalatta Kullanılan Sialon Esaslı Kesici Uçların Mikroyapı Tasarımı

2 International Congress On Engineering Architecture And Design (UMMTK), 12 - 13 Mayıs 2017

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN SiAlON ESASLI KESİCİ UÇLARIN MİKROYAPI TASARIMI

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 12 - 13 Mayıs 2017

SiC DİZEL PARTİKÜL FİLTRE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

4. UNİKOP Proje Pazarı Etkinliği, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2017

Katalizör Miktarının Polimer Matrisli Kompozit Malzeme Özellikleri Üzerine Etkisi

2 International Congress On Engineering Architecture And Design (UMMTK), 12 - 13 Mayıs 2017

Structural and Chemical Characterization of Commercial Catalytic Converter

1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

Characterization of Commercial Diesel PArticle Filter

1st international Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

Sapanca lake air pollution originating from transportation investigatıon of heavy metal emissions

International Conference on Engineering and Natural Science, 15 - 19 Mayıs 2015

Examination of operating characteristics of a Conventional and a Hybrid Electric Bus under real world urban driving conditions

1st International Symposium on Energy Challenges and Mechanics, Aberden, 8 - 10 Temmuz 2014

Real world PN emissions from a hybrid city bus under urban driving conditions

19th International Transport and Air Pollution Conference 2012, 26 - 28 Kasım 2012

Examination of Particle Number Emissions of a Hybrid City Bus

International Conference on Energy and Automotive Technologies, İstanbul, 12 Ekim 2012

Examination of Real World Operating Conditions and Emissions of a Hybrid City Bus İstanbul

International Conference on energy and Automotive Technologies, İstanbul, 05 Kasım 2010

Adapazarı şehir içi trafik karakteristikleri ve ulaştırma kaynaklı emisyonların saatlik incelenmesi

9. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ KKM – ANKARA, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2009

5 Otomotiv Teknolojileri Kongresi Bursa

Şehir Otobüslerinin Gerçek Dünya Koşullarında Motor Çalışma Şartlarının ve NOx Emisyonlarının İncelenmesi, Otekon 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2010

Otomobiller için alternatif enerji kaynaklarının incelenmesi

II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004

Monitoring of urban transport sourced pollutants by using GIS istanbul

5th International Conference on Geographic Information Systems, İstanbul, 2 - 05 Temmuz 2008

Analysis of urban transport sourced emissions Adapazari case study Konya

Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı, Konya, 18 - 20 Ekim 2007

Examination of Knock Limits of a Spark Ignited Natural Gas Engine

Proceedings of ICEF04 ASME Internal Combustion Engine Division 2004 Fall Technical Conference Long Beach, CA, USA, 24 - 27 Ekim 2004

Examination of Combustion Characteristics of an HCCI Engine

The Sixth International Symposium on Diognostics and Modeling of Combustion in Internal Combustion Engines, Yokohoma, Japan, 02 Ağustos 2004 - 05 Ağustos 2005

Combustion analysis of a natural gas engine

ICES2003-563 ASME spring conference ICED 2003, Salzburg, Austria, 11 - 14 Mayıs 2003

Prediction of Knock Limited Operating Conditions of a Natural Gas Engine

Automotive Technologies Congress, June 24-26, 2002, Uludağ Universitesi, Bursa, 24 - 26 Haziran 2002

Evaluation of the Lubricity of Soybean Oil based Additives in Diesel Fuel

American Society of Agricultural Engineers 1999 Annual Meeting, Toronto, Canada, 18 - 21 Temmuz 1999

Fueling Direct Injected Diesel Engines with 2 Biodiesel Blend

American Society of Agricultural Engineers , ASAE 98-6084, Orlando, Florida, 13-15 July 1998, 13 - 15 Temmuz 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Development of an autoignition model for natural gas engines an experimental and modeling study

VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrücken, Deutschland, 2009