Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Estimation of ultimate torque capacity of the SFRC beams using ANN

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, vol.53, no.5, pp.939-956, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Torsional behavior of steel fiber reinforced concrete beams

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.28, no.1, pp.269-275, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Shear Wave Velocity of Soil on Behavior of Mid-Rise Reinforced Concrete Frame Structures

Celal Bayar University Journal of Science, vol.13, no.3, pp.695-705, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Betonarme Yapıların Sismik Davranışında Yapı Zemin Etkileşiminin Araştırılması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 03 November 2019

Mevcut Binaların Deprem Güvenliğini Belirlemeye Yönelik Yöntemler

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1-2

Strong Ground Motion Amplitude Parameters and Effect of Frequency Content on Structure Response

Uluslararası Mühendislik Doğal Bilimler ve Mimarlık Sempozyumu, 2 - 04 May 2019

Çelik Lif Katkısı ve Enine Donatı Değişiminin Betonarme Kirişlerin Burulma Davranışına Etkisi

IMASCONGRESS ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 23-25 KASIM 2018 KOCAELİLİ/TÜRKİYE., Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.78-84

Binalar İçin Gerekli Perde Duvar Oranının Farklı Depremler İçin İncelenmesi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

EFFECT of ADDITION of STEEL FIBER TO BONDING STRENGTH of CONCRETE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND HAZARD MANAGEMENT-2016, Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.222-226

Kolemanit Katkılı Harçların Eğilme Dayanımına Yüksek Sıcaklığın Etkisi

Uluslarası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2 - 04 March 2016

The EFFECT of HIGH TEMPERATURE on the FLEXURAL STRENGTH of the MORTARS CONTAINING COLEMANITE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND HAZARD MANAGEMENT-2016, Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.216-221

Çelik lif katkısının betonun aderans dayanımına etkisi

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2 - 04 March 2016

Yüksek Yapıların Performansa Dayalı Tasarımında Kullanılan Deprem Seviyeleri

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 14 - 16 October 2015

Türkiye’de Maden İşlerinde İş Güvenliği Mevzuatının Gelişimi ve İş Kazalarına Etkileri

VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Turkey, 16 - 18 April 2015

3. Yapı Denetimi Sempozyumu

3. Yapı Denetimi Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 October 2013

Yapı Denetimin İstihdama Katkısı

3. Yapı Denetimi Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 5 - 06 October 2013

İNŞAAT İŞLERİNDE MEYDANA GELEN KAZALARIN SEBEP ve SONUÇLARININ İRDELENMESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 13 - 14 November 2009, pp.120-128

FIRE PERFORMANCE of CHEMICAL ADMIXTURES in CEMENT MORTARS

INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM-2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009

TARİHİ KOCAELİ SAVCILIK BİNASI ANALİZ ve GÜÇLENDİRİLMESİ

YOGS 2006-Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 7 - 08 December 2006

Çelik Lif Katkılı Normal Dayanımlı Beton İle Üretilmiş Betonarme Kirişlerin Burulma Davranışı

Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11 - 13 October 2006