Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of ultimate torque capacity of the SFRC beams using ANN

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.53, sa.5, ss.939-956, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Torsional behavior of steel fiber reinforced concrete beams

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.28, sa.1, ss.269-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Shear Wave Velocity of Soil on Behavior of Mid-Rise Reinforced Concrete Frame Structures

Celal Bayar University Journal of Science, cilt.13, sa.3, ss.695-705, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Betonarme Yapıların Sismik Davranışında Yapı Zemin Etkileşiminin Araştırılması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 03 Kasım 2019

Mevcut Binaların Deprem Güvenliğini Belirlemeye Yönelik Yöntemler

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1-2

Strong Ground Motion Amplitude Parameters and Effect of Frequency Content on Structure Response

Uluslararası Mühendislik Doğal Bilimler ve Mimarlık Sempozyumu, 2 - 04 Mayıs 2019

Binalar İçin Gerekli Perde Duvar Oranının Farklı Depremler İçin İncelenmesi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

EFFECT of ADDITION of STEEL FIBER TO BONDING STRENGTH of CONCRETE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND HAZARD MANAGEMENT-2016, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.222-226

The EFFECT of HIGH TEMPERATURE on the FLEXURAL STRENGTH of the MORTARS CONTAINING COLEMANITE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND HAZARD MANAGEMENT-2016, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.216-221

Çelik lif katkısının betonun aderans dayanımına etkisi

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2 - 04 Mart 2016

Yüksek Yapıların Performansa Dayalı Tasarımında Kullanılan Deprem Seviyeleri

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Yakın Saha Depremleri Yönelim Etkisinin Yüksek Katlı Betonarme Binalara Etkisi

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferans, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

Türkiye’de Maden İşlerinde İş Güvenliği Mevzuatının Gelişimi ve İş Kazalarına Etkileri

VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

3. Yapı Denetimi Sempozyumu

3. Yapı Denetimi Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2013

Yapı Denetimin İstihdama Katkısı

3. Yapı Denetimi Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2013

Predicting of the Compresivve and Flexural Strength of Ground Granulated Blast Furnace Slag Concrete by Using Artificial Neural network

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Computational Methods in Civil engineering, 27 - 30 Eylül 2010

İNŞAAT İŞLERİNDE MEYDANA GELEN KAZALARIN SEBEP ve SONUÇLARININ İRDELENMESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2009

FIRE PERFORMANCE of CHEMICAL ADMIXTURES in CEMENT MORTARS

INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM-2009, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2009

TARİHİ KOCAELİ SAVCILIK BİNASI ANALİZ ve GÜÇLENDİRİLMESİ

YOGS 2006-Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2006

Çelik Lif Katkılı Normal Dayanımlı Beton İle Üretilmiş Betonarme Kirişlerin Burulma Davranışı

Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11 - 13 Ekim 2006