Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hyperhomocysteinemia - An additional risk factor in white coat hypertension

INTERNATIONAL HEART JOURNAL, cilt.46, sa.2, ss.245-254, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Endothelium and angiogenesis in white coat hypertension

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION, cilt.18, sa.11, ss.809-814, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Oxidative stress in white coat hypertension Role of paraoxanase.

Journal Of Human Hypertension, ss.1-6, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Endothelial dysfunction in sustained and white coat hypertension.

American Journal Of Hypertension, cilt.16, ss.892-893, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS’xx DIFFICULTIES WITH FRACTIONS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VIRTUAL LEARNING:VOCATIONAL SCHOOL MATHEMATICS LECTURES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIAL AND SCIENCE DEPARTMENTS STUDENTS’ BELIEFS ABOUT MATHEMATICS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ON THE RELATION BETWEEN ATTITUDES AND SCHOOL ACHIEVEMENT OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STUDENTS’ VIEWS ON USING OF THE INSTRUCTIONAL MATERIALS AND MATH LABORATORY BY TEACHER

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOME ANALYSE ON THE ZERO DIVISOR GRAPH OF ACOMMUTATIVE RING: CENTER, MEDIAN AND CORE

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, November 2018, ss.68-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ON ZERO DIVISOR GRAPH OVER RINGS:DETERMINATION OF THE EDGES AND THE ADJACENTELEMENTS

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, November 2018, ss.40-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematics Curriculum and Mathematical Process for Vocational Schools in Turkey

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GROUP EXPLORER IN ABSTRACT ALGEBRA: VISUALIZATION ON A4AND ITS EFFECTS IN THE CLASS

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, November 2018, ss.26-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer Programmıng Students’ Attıtudes in Dıstanceeducatıon

The Online Journal of Distance Education and e-Learning, cilt.6, sa.2, ss.41-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematical Resilience and Test Anxiety of Students: accounting and task department sample

The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students’ Beliefs about Mathematics:accounting and task department sample

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes towards Online Web Assisted Learning: Accounting and Tax Students

The Online Learning of Distance Education and e-learning, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Attitudes of Construction Technology Students towards Information and Communication Technology

The Online Learning of Distance Education and e-learning, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Math Anxiety of Vocational School Students:accounting and task department sample

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emotional and Social Intelligence Against Inertia

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Two Connected Concepts in Secondary School Mathematics Algebraic Expressions and Linear Equations

Procedia - Social and Behavioral Sciences, sa.106, ss.1966-1970, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Analysis on a First Course in Linear Algebra

The Online Journal of Science and Technology, cilt.3, sa.1, ss.139-144, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Students Understanding of the Concept of Limit of a Function in Vocational High School Mathematics

The Online Journal of Science and Technology, cilt.3, sa.1, ss.145-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The factors effecting teaching linear algebra

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1549-1553, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Linear Algebra Education

Inonu University Journal of the Faculty of Education, cilt.10, sa.1, ss.87-98, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Characterization of Torsion Units in Integral Group Of ZS3

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile İlişkin Öğrenci Görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.22, ss.90-100, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Özel Öğretim Yöntemlerinin Lineer Cebir Öğrenimine Etkileri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.19, ss.214-223, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CEBİRSEL KAVRAMLARIN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ALGILANMASI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), 1 - 03 Kasım 2019

PROBLEM ÇÖZMENİN MATEMATİK EĞİTİMİNDEKİ YERİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), 1 - 03 Kasım 2019

MATEMATİK EĞİTİMİNDE SOMUT KAVRAMININ ALGILANMA DÜZEYLERİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), 1 - 03 Kasım 2019

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMADAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 26 - 28 Nisan 2019

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MATEMATİK KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 26 - 28 Nisan 2019

Students’ Beliefs about Mathematics

International Teacher Education Conference, 8 - 10 Ağustos 2018

Mathematical Resilience and Test Anxiety of Students: Kocaeli Vocational School Sample

International Teacher Education Conference, 8 - 10 Ağustos 2018

On the Math Anxiety of Vocational School Students

International Teacher Education Conference, 8 - 10 Ağustos 2018

Mathematics and Vocational School Students

International Conference on New Horizons in Education, 18 - 20 Temmuz 2018

Mathematical Reasoning of Vocational School Students

International Conference on New Horizons in Education, 18 - 20 Temmuz 2018

Mathematics Curriculum for Vocational Schools in Turkey

International Conference on New Horizons in Education, 18 - 20 Temmuz 2018

On Zero Divisor Graph Over Rings

International Science and Technology Conference, 18 - 20 Temmuz 2018

Zero Divisors Element of a Ring

International Science and Technology Conference, 18 - 20 Temmuz 2018

On the Zero Divisor Graph of a Commutative Ring

International Science and Technology Conference, 18 - 20 Temmuz 2018

GROUP EXPLORER IN ABSTRACT ALGEBRA

ISTAC 2018, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.317-318

ON ZERO DIVISOR GRAPH OVER RİNGS

ISTAC 2018, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.486-487

ZERO DIVISORS ELEMENT OF A RİNG

ISTAC 2018, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.697-698

Attitudes towards Online Web Assisted Learning: Accounting andTax Students

INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY ISSUES IN EDUCATION, 6 - 08 Kasım 2017

Attitudes towards Online Web Assisted Learning: BusinessManagement Students

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISSUES IN EDUCATION, 6 - 08 Kasım 2017

ON THE EFFECTIVE TEACHING IN VOCATIONAL SCHOOL

Inernational Teacher Education Conference, 16 - 18 Ağustos 2017

EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE AGAINST INERTIA

International Teacher Education Conference, 16 - 19 Ağustos 2017

KAIZEN AND INTUITION IN STRESS MANAGEMENT

International Conference on New Horizons in Education, 17 - 19 Temmuz 2017

INDECISION MANAGEMENT AND DECISIONAL PROCRASTINATION

International Trends and Issues in Communication Media Conference, 17 - 19 Temmuz 2017

MOBİL İLETİŞİMDE REKLAM UYGULAMALARI: ADMOB, ADSENSE, CLICKSENSE

International Trends and Issues in Communication Media Conference, 17 - 19 Temmuz 2017

Ortaöğretimde Matematik Ev Ödevleri: Öğrenci Görüşleri

7th International Science and Technology Conference, 13 - 15 Temmuz 2016

İşkolizm ve Mükemmelliyetçilik

7th International Science and Technology Conference, 13 - 15 Temmuz 2016

On the History of Some Linear Algebra Concepts: From Babylon to Pre-Technology

7th International Science and Technology Conference, 13 - 15 Temmuz 2016

Akademisyenlerin Sosyal Hayatları; Öğretim Üyesi Görüşleri

7th International Science and Technology Conference, 13 - 15 Temmuz 2016

Akademik Hayatın Sosyal Hayat Üzerindeki Etkileri: Öğretim Üyesi Görüşleri

International Educational Technology Conference, 4 - 06 Şubat 2016

On the diagonalization and Jordan normal form of matrices Maple applications

International Science and Technology Conference, 2 - 04 Eylül 2015

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin meslek yüksekokullarında kullanılması

International Conferance on New Horizons in Education, 10 - 12 Haziran 2015

On a basic concept in linear algebra equivalence of matrices

International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 Haziran 2015

Evaluation of vocational school students approaches to the study

International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 Haziran 2015

Online learning in vocational school: focus on students' perceptions

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.3663-3667 identifier

The attitude toward mathematics a study of vocational high school

International Science and Tchnology Conference, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013