Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

hybSVM: Bacterial colony optimization algorithm based SVM for malignant melanoma detection

Engineering Science and Technology, an International Journal, vol.24, no.5, pp.1059-1071, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Deep Learning Based DNS Tunneling Detection and Blocking System

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, vol.21, no.3, pp.39-48, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A New Visual Cryptography Method Based on the Profile Hidden Markov Model

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, vol.21, no.1, pp.21-36, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

FPGA Implementation of Wavelet Neural Network Training with PSO/iPSO

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.27, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Flexible and efficient mobile optical mark recognition

JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING, vol.27, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

FPGA IMPLEMENTATION OF ANN TRAINING USING LEVENBERG AND MARQUARDT ALGORITHMS

NEURAL NETWORK WORLD, vol.28, no.2, pp.161-178, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Neural network training based on FPGA with floating point number format and it's performance

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.20, no.2, pp.195-202, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

FPGA Based Implementation and Comparison of Beamformers for CDMA2000

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, vol.57, pp.233-253, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

PANIC BUTTON MOBILE APPLICATION USABILITY STUDY

International Journal of Engineering and Innovative Research, vol.4, no.2, pp.104-113, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Denim Kumaşlarda Görüntü İşleme İle Hata Tespiti

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.1609-1620, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sualtı Haberleşmede Çok Yolluluğun Bant Genişliği, Kapasite ve İletim Gücü Üzerindeki Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.404-420, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Dermoskopik Görüntülerde Lezyon Bölütleme İşlemlerinde K-ortalama Kümeleme Algoritmasının Kullanımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.1, pp.182-191, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Senaturk Akademisi Göğüs Sağlığı İzleme Uygulamasının Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, pp.124-131, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Identifying the general pattern of the academic computer networks based on users daily behaviors

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.2, pp.203-210, 2018 (Other Refereed National Journals)

Simulation of Indoor Positioning System Based on Radio Frequency

IOSR Journal of Computer Engineering, vol.19, pp.13-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Imputation of Missing Data for Network Intrusion Detection

IOSR Journal of Computer Engineering, vol.19, pp.8-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Global Histogram-based Thresholding Methods that Applied on Wound Images

International Journal of Computer Applications, vol.165, no.9, pp.23-28, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Algorithms

International Journal of Computer Engineering and Information Technology, vol.9, pp.6-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Analysis of Image Restoration Techniques for Dermoscopy Images

International Journal of Applied Information Systems, vol.11, pp.15-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Smart Devices Contribution to the Development of Virtual Museology in Turkey

International Journal of Computer Applications, vol.141, pp.21-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

JENERİK CORDIC ALGORİTMASININ FPGA’DA DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.16-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Real Time System Implementation for Image Processing with Hardware Software Co design on the Xilinx Zynq Platform

International Journal of Information and Electronics Engineering, vol.5, pp.473-477, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Design and Implementation of Floating Point Arithmetics on FPGA using VHDL

Journal of Naval Science and Engineering, vol.3, pp.57-70, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Implementation of a Fuzzy Logic Using FPGA

Journal of Naval Sciences and Engineering, vol.2, pp.13-19, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Görsel ve Mekânsal Analizi

3rd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’20), Turkey, 25 - 28 June 2020, pp.188-196

Ortalama Kayma Algoritması KullanılarakDermatolojik Görüntüler Üzerindeki MelanomluAlanların Tespiti

Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.794-801

Petek Topolojisi Kullanılarak Geniş Kapalı Alanlara Konum Okuyucu Yerleştirme

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.802-809

Raspberry Pi 3 ile Seri Port İletişimi Kullanılarak Tıbbi Lazer Cihazları İçin Gerçek Zamanlı Veri İzleme

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ UMTEB, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018

Implementation of K-means algorithm on FGGA K-means Algoritmasinin FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1-4 identifier

Computer aided wound area detection system for dermatological images

6th World Conference on Information Systems and Technologies, WorldCIST 2018, Naples, Italy, 27 - 29 March 2018, vol.746, pp.820-830 identifier

FPGA-Based Implementation of Basic Image Processing Applications as Low-Cost IP Core

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018 identifier identifier

Implementation of K-means Algorithm on FGGA

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018 identifier identifier

The Enhancement of Canny Edge Detection Algorithm Using Prewitt, Robert and Sobel Kernels

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’xx17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.120-124

Wound Edge Detection Operation Using Enhanced Canny Edge Detection Algorithm on Dermatological Images

International Conference on Engineering Technologies(ICENTE’xx17), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017, pp.125-128

Dermatological Image Library And Dermatological Wound Tracing Application For Dermatologists

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’Riga), Riga, Latvia, 12 - 15 September 2017, pp.171-175

An Interactive Turkish Sign Language Learning Game Using Leap Motion Controller

6th International Conference on Advanced Technology Sciences, 12 - 15 September 2017

Object Detection And Segmentation On Apple Tree Images By Using Morphological Operations And Vertical And Horizontal Histogram Values

5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), 5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.243-246

A Smart Tracking Systems for Museums

6th World Conferance on Innovation and Computer Science, 12 - 14 May 2016

RoadRunneR: A Small and Fast Bitslice Block Cipher for Low Cost 8-Bit Processors

4th International Workshop on Lightweight Cryptography for Security and Privacy (LightSec), Bochum, Germany, 10 - 11 September 2015, vol.9542, pp.58-76 Creative Commons License identifier identifier

Indoor reduction of noise in RF signal with Kalman Filter

2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, Turkey, 16 - 19 May 2015 identifier identifier

Edge Detection and Reduction of Brightness of Students' Bubble Form Images

6th International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP), Beijing, China, 24 - 26 October 2014, vol.9443 identifier identifier

A method for localization of computational node and proxy server in educational data synchronization

8th International Wireless Internet Conference, WICON 2014, Lisbon, Portugal, 13 - 14 November 2014, vol.146, pp.180-190 identifier identifier

Fatih Projesinde Proxy Sunucunun Doğru Konumlandırıldığının Kontrol Edilmesi ve Tabletlerinin Yerini Tespit için Bir Metot

2014 ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Turkey, 27 - 29 November 2014, pp.748-752

Bulut Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metodlarının Değerlendirilmesi

2014 ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Turkey, 27 - 29 November 2014, pp.670-675

Evaluation of RTT based Clustering Methods for Data Synchronization between Proxy Cloud Servers and Tablets

Elektrik - Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisligi Sempozyumu, ELECO 2014, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2014, pp.670-675

A Method for Verifying Accurate Deployment of a Proxy Server and Localization of Tablets in Fatih Project

Elektrik - Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisligi Sempozyumu, ELECO 2014, Bursa, Turkey, 27 - 29 November 2014, pp.748-752

Comparison of number formats on FPGA based OFDM modem architecture

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Haspolat, Turkey, 24 - 26 April 2013 identifier

Analyzing Distributed File Synchronization Techniques for Educational Data

10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.318-321 identifier identifier

FPGA Based Implementation of CORDIC using different number format

International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE), Konya, Turkey, 9 - 11 May 2013, pp.444-448 identifier identifier

System Generator Design Yöntemleri Kullanılarak FPGA Tabanlı Sdr Gerçekleştirimi

3. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 01 April 2009

Which number format to use for baseband Wimax Modem implementation on an FPGA

2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, Aydin, Turkey, Turkey, 20 - 22 April 2008 identifier

Implementation of Fast Fourier and Inverse Fast Fourier Transforms in FPGA

2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, Eskisehir, Turkey, Turkey, 11 - 13 June 2007 identifier

Evaluation of FPGA-based software radio beamformers for 3G wireless

IEEE Radio and Wireless Symposium, California, United States Of America, 7 - 12 January 2007, pp.1-4 identifier identifier

Implementatıon of FFT and IFFT Algorithms in FPGA

ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Symposium Proceedings, 01 November 2006

Neural Network Hardware Implementation Using FPGA

International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Symposium Proceedings, 01 November 2006

Neural Network Implementation in Hardware Using FPGAs

13th International Conference, ICONIP 2006, 3 - 06 October 2006, vol.42, pp.1105-1112 identifier

A comparative study of antenna array algorithm implementations using FPGA and DSP for cdma2000

3rd International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2006), Valencia, Spain, 5 - 08 September 2006, pp.714-715 identifier identifier

Birliktelik Kurallarının Yapay Sinir Ağı Eğitiminde Kullanılması

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Turkey, 01 June 2005, pp.972-979

Books & Book Chapters

Computer Aided Wound Area DetectionSystem for Dermatological Images

in: Advances in Intelligent Systems and Computing vol: 746 / Trends and Advancesin Information Systemsand Technologies vol:2, Janusz Kacprzyk, Editor, Springer, Cham, pp.820-830, 2018

RoadRunneR: A Small and Fast Bitslice Block Cipher for Low Cost 8-Bit Processors

in: Lightweight Cryptography for Security and Privacy, Tim Güneysu, Gregor Leander, Amir Moradi, Editor, Springer, Cham, pp.58-76, 2015

A Method for Localization of Computational Node and Proxy Server in Educational Data Synchronization

in: Wireless Internet Lecture Notes of the Inst A Method for Localization of Computational Node and Proxy Server in Educational Data Synchronization, Mumtaz, S., Rodriguez, J., Katz, M., Wang, C., Nascimento, A. (Eds.), Editor, Springer, pp.180-190, 2015

A method for localization of computational node and proxy server in educational data synchronization

in: Wireless Internet, Shahid Mumtaz, Jonathan Rodriguez, Marcos Katz, Chonggang Wang, Alberto Nascimento, Editor, Springer, pp.180-190, 2015

Implementation of floating point arithmetics using an FPGA

in: Mathematical Methods In Engineering, K. Taş,J. A. Tenreiro Machado,D. Baleanu, Editor, Springer-Verlag , Dordrecht, pp.445-453, 2007

Implementation of floating point arithmetics using an FPGA

in: Mathematical Methods in Engineering Edits, K. Taş, J. A. Tenreiro Machado, D. Baleanu, Editor, Springer, pp.445-453, 2007