Arş.Gör.

SUZİ ÖZDEMİR


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.166-177, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Doğum Sonu Dönemde Plasenta ve Umblikal Kordona İlişkin Uygulamalar

ÖZDEMİR S. , ŞİMŞEK A.

Uluslararasi Anadolu Ebeler Dernegi Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020

2020

2020

Ebelerin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Vicdan Algılarına Etkisi

ÖZDEMİR S. , Çömezoğlu E., SAYINER F. D.

Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020

2020

2020

Menstrual Kanamaya Yönelik Toplumsal Tabular

ÖZDEMİR S. , ŞİMŞEK A.

Haliç Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2020

2019

2019

Attitudes towards breastfeeding - The Iowa infant feeding attitude scale in midwifery students.

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S.

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2019

2019

2019

Türkiye’de Ebelik Lisans Düzeyinde Etik Eğitimin Değerlendirilmesi.

ÖZDEMİR S. , AYDIN ER R.

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2019, ss.129-130

2019

2019

Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Pozisyonlarının Belirlenmesi

ÖZDEMİR S. , AYDIN ER R.

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.64-66

2019

2019

GEBELİKTE ŞİDDET: TARAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S. , BAYDEMİR C.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

2019

2019

Gebelikte Şiddet: Tarama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S. , BAYDEMİR C.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

2019

2019

Doğumda Kaliteli Bakımın Önemli Bileşeni: Doğum Deneyimi

ERGİN A. , ÖZDEMİR S.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019

2019

2019

Geriatrik Olgularda Jinekolojik Sorunların Belirlenmesi

ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S. , KAYNAR B.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019

2019

2019

DOĞUMDA KALİTELİ BAKIMIN ÖNEMLİ BİLEŞENİ: DOĞUM DENEYİMİ

ERGİN A. , ÖZDEMİR S.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

2018

2018

Ebelik Lisans Programlarında Etik Eğitimi

ÖZDEMİR S. , AYDIN ER R.

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.80-81

2018

2018

Gestasyonel Diyabette Yeni Bir Risk Faktörü: Menarş Yaşı

ERGİN A. , ÖZDEMİR S. , TERZİ H., Ünal T., Taşkın A.

I. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018