Res. Asst.

SUZİ ÖZDEMİR


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Kocaeli University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Articles Published in Other Journals

2020

2020

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.166-177, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Doğum Sonu Dönemde Plasenta ve Umblikal Kordona İlişkin Uygulamalar

ÖZDEMİR S. , ŞİMŞEK A.

Uluslararasi Anadolu Ebeler Dernegi Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

2020

2020

Ebelerin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Vicdan Algılarına Etkisi

ÖZDEMİR S. , Çömezoğlu E., SAYINER F. D.

Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

2020

2020

Menstrual Kanamaya Yönelik Toplumsal Tabular

ÖZDEMİR S. , ŞİMŞEK A.

Haliç Üniversitesi I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2020

2019

2019

Attitudes towards breastfeeding - The Iowa infant feeding attitude scale in midwifery students.

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S.

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019

2019

2019

Türkiye’de Ebelik Lisans Düzeyinde Etik Eğitimin Değerlendirilmesi.

ÖZDEMİR S. , AYDIN ER R.

8. Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.129-130

2019

2019

Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik Pozisyonlarının Belirlenmesi

ÖZDEMİR S. , AYDIN ER R.

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.64-66

2019

2019

GEBELİKTE ŞİDDET: TARAMA ARAÇLARININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S. , BAYDEMİR C.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

2019

2019

Gebelikte Şiddet: Tarama Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ERGİN A. , ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S. , BAYDEMİR C.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

2019

2019

Doğumda Kaliteli Bakımın Önemli Bileşeni: Doğum Deneyimi

ERGİN A. , ÖZDEMİR S.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 April 2019

2019

2019

Geriatrik Olgularda Jinekolojik Sorunların Belirlenmesi

ÖZDİLEK R. , ÖZDEMİR S. , KAYNAR B.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 April 2019

2019

2019

DOĞUMDA KALİTELİ BAKIMIN ÖNEMLİ BİLEŞENİ: DOĞUM DENEYİMİ

ERGİN A. , ÖZDEMİR S.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

2018

2018

Ebelik Lisans Programlarında Etik Eğitimi

ÖZDEMİR S. , AYDIN ER R.

1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.80-81

2018

2018

Gestasyonel Diyabette Yeni Bir Risk Faktörü: Menarş Yaşı

ERGİN A. , ÖZDEMİR S. , TERZİ H., Ünal T., Taşkın A.

I. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018