Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuklarda nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alerjilerinin değerlendirilmesi

25.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2018

LRBA Eksikliği:2 Olgu

4.Klinik immünoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

ZAP 70 Eksikliği Olgusu

4.klinik immünoloji, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

Beta laktam antibiotik alerjisi öyküsü olan çocuklarda değerlendirme

24. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Tekrarlayan hışıltısı olan çocukta komorbiditeler

Okul öncesi çocuklarda hışıltı ve astım, Nermin Güler, Editör, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.245-255, 2020