Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Biga’nın Kadın Girişimci Profili

Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences, vol.6, pp.169-202, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Resistance and Interactions of Inertia Organizational Digital Transformation

1st International Congress on Managenent of Organizations, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2020 Creative Commons License

Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Alanlarına Etkisi

8th INTERNATIONAL VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS’19), Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.3, pp.1-9

İstihdam Edilebilme Yeteneği Perspektifinden Muhasebe Eğitiminde Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemlerinin Önemi

8th INTERNATIONAL VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS’19), Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.3, pp.10-15 Sustainable Development

Stratejik Karar Desteği Perspektifinden, Veri Madenciliği ve İş Analitiği Sistemleri

1St International Black Sea Journal Social Sciences Symposium, Tbilisi, Georgia, 24 - 26 January 2019, pp.147 Creative Commons License

A DEMOGRAPHIC STUDY OF PERCEPTIONS OF WORKING LIFE QUALITY

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, pp.182-194 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Ofis Çalışanlarının Demografik Özellikleri ile Gönüllü Sosyal Sorumluluk Algıları Arasındaki İlişkinin Analizi

II. Uluslararası Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlar Konferansı, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018

Data Mining Systems and Strategy Determination Possibilities in Vocational Higher Education

7th INTERNATIONAL VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS’18), Baku, Azerbaijan, 16 - 18 October 2018

Significance of Data Mining and Business Intelligence Systems for Business Decision Support: Present and Future

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ONLEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT(ICLTIBM-2018), PRAG, Czech Republic, 12 - 14 July 2018

Examination of The Perceptions of Workers About Working Life Quality In Terms of Demographic Characteristics

PROCEEDINGS OF 14TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, PRAG, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, pp.269-280

Possibilities of Usage of Strategic Business Intelligence systems Based on Databases in Agile Manufacturing

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.234-241 identifier

Power Perception of Developing Countries in Their Sustainable Growth and Innovation Strategies

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.112-121 Creative Commons License Sustainable Development identifier

The Elements That Determine The Success Of The Strategic Allies In "New Normal"

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1618-1627 Sustainable Development identifier

Prevailing During the Periods of Economical Crisis and Recession through Business Model Innovation

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

NGO s And Philanthropy: A Case Study

VII. INTERNATIONAL NGO s CONFERANCE, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 December 2010, pp.265-267

View Of The Organizations That Are In The First 500 In Turkey On Balanced Scorecard Method

PROCEEDINGS OF 6TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 8 - 10 July 2010, pp.393-402

Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik : Biga Belediyesi Örneği

VI. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, pp.23-25

Küresel Barışa Katkı Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişimin Önemi : KYÖD ÖRNEĞİ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.1321-1332

Sivil Toplum Kuruluşları ve E-Demokrasi

V. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, vol.1, pp.55-63

Poverty and It’s Effects On Children: A Case Study

4th International Non-Governmental Organizations Conference, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.245-255 Sustainable Development

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Düzeyine Yönelik Bir Uygulama

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2007

Books & Book Chapters

Tüm bölümlerde Danimarka ile ilgili bilgiler

in: Uygarlık ve Yönetim Kuzey ve Orta Avrupa Ülkelerinde Uygarlığı Yönlendiren Yönetim Parametreleri, Ali AKDEMİR, Editor, Roma Yayınları, Ankara, pp.21-115, 2004

Other Publications