Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2021 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2020 MUSICOLOGIST - An International Journal of Music Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Ekim 2018 III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Önder T.

  Trabzon, Türkiye

 • Ekim 2016 II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Önder T.

  Trabzon, Türkiye

Sanatsal Etkinlik

 • Şubat 2020 Klasik Gitar Resitali - Leescafé Van Bibliotheek De Hallen, Hollanda

 • Kasım 2019 Klasik Gitar Resitali - Batumi Art Teaching University, Gürcistan

 • Ekim 2019 Klasik Gitar resitali - İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

 • Mayıs 2019 Klasik Gitar Resitali - T.C. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 • Nisan 2019 Klasik Gitar Resitali - 9. Pera Müzik Festivali

 • Nisan 2019 Klasik Gitar Resitali, Gitar Live

 • Mart 2019 Klasik Gitar Resitali, Mozarthaus Konserleri

 • Mart 2019 Klasik Gitar Resitali, University of Ljubljana Acaderny of Music, Slovenya

 • Mart 2018 Klasik Gitar Resitali, Batum Art Teaching University, Gürcistan

 • Mayıs 2017 Klasik Gitar Resitali, Yankı Sanat Evi

 • Nisan 2017 Klasik Gitar Resitali, 13. ODTU Klasik Gitar Festivali