Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMINING THE SUBTEXT OF MÁXIMO DIEGO PUJOL’S TRES ENSAYOS SOBRE UN BOCETO DE KANDINSKY

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , cilt.14, sa.76, ss.397-404, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SYNCOPATED RHYTHMIC AND MELODIC STRUCTURE OF ABEL CARLEVARO'S CAMPO

GESJ: Musicology and Cultural Science, cilt.2, sa.20, ss.56-63, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

JOAQUIN RODRIGO’NUN KLASİK GİTAR ESERLERİNDE NEOKLASİZM’İN ETKİSİ

KESİT AKADEMİ, ss.20-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INSTRUMENT EMERGED FROM EAST AND WEST INTERACTIONS FRETLESS CLASSICAL GUITAR

GESJ:MUSICOLOGY AND CULTURAL SCIENCE, cilt.1, sa.11, ss.25-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KİŞİLİK EĞİTİMİNDE MÜZİĞİN ROLÜ

MUSPART 2014, Zonguldak, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri