Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Novel Cost-efficient Daylight-based Lighting System For Public Buildings: Design And Implementation

Light & Engineering, cilt.28, sa.6, ss.60-70, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİ BİR TİP FREN BALATA TEST CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ

Sakarya University Journal of Science, cilt.22, ss.350-356, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA VERİLEN TEŞVİKLERİN İNCELENMESİ

5. ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ IMASCON 2020 BAHAR, Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, cilt.1, sa.1, ss.180-192

YÜKSEK PERFORMANSLI SÜRTÜNME TEST CİHAZIYLA FRENBALATALARIN İNCELENMESİ

9th International Conference ofStrategic Research onScientific Studies and Education, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.53-61

COMPARATIVE STUDY OF ENERGY EFFICIENCY IN LIGHTING CONTROL SYSTEMS FOR INDOORS

EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences - III, Mardin, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.80

Automation System Design For Energy Efficiency In Lighting Applications

2nd International Energy Engineering Conference, Gaziantep, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.749-758